Hoppa till innehåll
6 feb 2024
Guide for combating industrial espionage during collaborative research projects.

This guide is aimed at players who collaborate with companies involved in research and development. Accordingly, the primary target group is institutions, educational establishments and science and technology parks. The guide focuses on industrial espionage, which is the illicit acquisition of information for the purpose of conferring competitive commercial advantage. According to the Swedish Security …

Läs mer
6 feb 2024
En vägledning för att motverka företagsspionage

”Skydda forskning och kunskap” är en vägledning för att motverka företagsspionage vid forskningssamarbeten. Sverige är ett världsledande innovationsland med framgångsrika teknikföretag och därför särskilt intressant för spionage, ett faktum som Säkerhetspolisen har påtalat under flera år. För att hjälpa företag och andra aktörer inom innovationssystemet har Teknikföretagen tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tagit fram …

Läs mer
14 apr 2023
Guidance on sanctions

A recommendation on how companies may think about how they work with and manage sanctions. How they assess risk and create processes. This guidance is in support of small and medium size enterprises that does not have any compliance routines since before. It applies to the company’s business opportunities or activities with parties, countries or …

Läs mer
14 apr 2023
Vägledning om screening mot USA:s sanktionslistor

Företag i Sverige som hanterar amerikansk försvarsteknik måste enligt amerikansk lagstiftning kontrollera att enskilda inte finns med på särskilda sanktionslistor (screening). För att företag ska kunna utföra screening måste företaget behandla personuppgifter om lagöverträdelser och därmed beakta regler i dataskyddsförordningen. Integritetsskyddsmyndigheten har gett SOFF:s medlemsföretag tillstånd att under vissa villkor behandla personuppgifter för att kunna …

Läs mer
14 apr 2023
Vägledning om register

En rekommendation om hur företag skulle kunna hantera register över kommersiella dokument rörande utförsel. Rekommendationen går i vissa delar längre än de lagkrav som förekommer i ovanstående dokument, men möjliggör ett generellt hanteringssätt och efterlevnad av villkor i tillstånd som ISP på senare tid börjat införa. SOFFs syn register Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har tagit …

Läs mer
14 apr 2023
Recommendation on licensing requirements

The recommendation aims to enhance opportunities for regulatory compliance, as well as provide suggestions on how companies can manage identification and contract drafting when it comes to agreements requiring permission to be entered into. Entering into certain types of agreements relating to military controlled products require prior approval from the Swedish Inspectorate of Strategic Products …

Läs mer
14 apr 2023
Vägledning om tillstånd enligt lagen om krigsmateriel

En vägledning för att tydliggöra Inspektionen för strategiska produkters (ISP) beslutsprocess samt att grovt sortera länder utifrån möjligheten att få tillstånd rörande krigsmateriel. Innehållet i dokumentet är inte statiskt utan ändras över tid, men avser ge läsaren en första inblick i möjligheterna för export av krigsmateriel. Översikt om tillstånd Denna översikt avser att försöka tydliggöra …

Läs mer
14 apr 2023
Vägledning vid lämnande av anbud

SOFF har tagit fram en vägledning för hur företag kan hantera identifiering och anbudsnotifiering när det kommer till anbud som kräver notifiering innan de lämnas. Denna rekommendation syftar till att öka möjligheterna för regelefterlevnad. Det kan givetvis förekomma gråzoner och oklarheter om tillämpning och då bör företaget kontakta ISP eller söka juridisk rådgivning.

Läs mer
14 apr 2023
Vägledning om motivering av försvarsnytta

Den legala grunden vilar på att såväl tillverkningstillstånd som exporttillstånd för försvarsföretagen är avhängt på att det finns säkerhets- och försvarspolitiska skäl för sådan verksamhet. Tanken är att stärka försvarsförmågan med tillgång till den kunskap, den teknik och de lösningar som krävs. Inte minst direkt genom samutveckling. Säkerhets- och försvarsföretagen blir genom handelsutbytet en central …

Läs mer
14 apr 2023
Intygsblankett till underleverantörer

Att tillverka och tillhandahålla försvarsprodukter är tillståndspliktigt, vilket innebär att även företag som tillverkar komponenter behöver klassificera sina produkter och ansöka om tillverkningstillstånd från ISP. Detta gäller alltså inte bara slutmontörerna, utan även deras underleverantörer. Antalet företag i Sverige som bereder, tillverkar och levererar komponenter och delsystem är mycket stort. För att underlätta processen och …

Läs mer