Hoppa till innehåll

Vägledning vid lämnande av anbud

SOFF har tagit fram en vägledning för hur företag kan hantera identifiering och anbudsnotifiering när det kommer till anbud som kräver notifiering innan de lämnas. Denna rekommendation syftar till att öka möjligheterna för regelefterlevnad. Det kan givetvis förekomma gråzoner och oklarheter om tillämpning och då bör företaget kontakta ISP eller söka juridisk rådgivning.