Hoppa till innehåll

Vägledning om motivering av försvarsnytta

Den legala grunden vilar på att såväl tillverkningstillstånd som exporttillstånd för försvarsföretagen är avhängt på att det finns säkerhets- och försvarspolitiska skäl för sådan verksamhet. Tanken är att stärka försvarsförmågan med tillgång till den kunskap, den teknik och de lösningar som krävs. Inte minst direkt genom samutveckling. Säkerhets- och försvarsföretagen blir genom handelsutbytet en central del av försvars- och säkerhetspolitiken.

Bakgrund till ”vägledningen”

Föreningen har tillsammans med företagen utarbetat denna ”vägledning” till stöd för när företagen begär förhandsbesked från Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) och/eller när företaget hemställer om exportstöd från Försvarets Materielverk (FMV). Vägledningen innehålla en checklista med frågor som utgör en bas för att sammanställa information som senare kan biläggas vid begäran om förhandsbesked från ISP eller hemställan om exportstöd från FMV.

I inledningen till lagen om krigsmateriel framgår att alla tillstånd kräver att det måste finnas säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för beviljande av export.

Skrivningen i FMV:s årliga regleringsbrev rörande exportrelaterade frågor möjliggör för försvarsföretag att begära exportstöd från
FMV för att vidmakthålla försvarsindustriell och försvarsteknisk kompetens och kapacitet i Sverige.

SOFF ser ett behov av att bistå medlemsföretagen med förslag på hur svenska företag på ett överskådligt sätt skulle kunna beskriva och motivera den försvars- eller säkerhetspolitiska nyttan för Sverige av en potentiell exportaffär rörande militär materiel.