Hoppa till innehåll

Vägledning om screening mot USA:s sanktionslistor

Företag i Sverige som hanterar amerikansk försvarsteknik måste enligt amerikansk lagstiftning kontrollera att enskilda inte finns med på särskilda sanktionslistor (screening).

För att företag ska kunna utföra screening måste företaget behandla personuppgifter om lagöverträdelser och därmed beakta regler i dataskyddsförordningen. Integritetsskyddsmyndigheten har gett SOFF:s medlemsföretag tillstånd att under vissa villkor behandla personuppgifter för att kunna utföra den screening som krävs enligt amerikanska exportkontrollregelverk.

Vägledningen avser tydliggöra när företag bör utföra screening och vad en screening bör omfatta.