Hoppa till innehåll
Dokument saknar bild
14 apr 2023
Defence Innovation Technologies
Team Sweden – a trusted technology partner The United States provides the gold standard of the defense technology sector and is determind to continue to do so well into the future. As it embarks on a third offset strategy – commonly referred to as the Defense Innovation Initiative – to maintain and advance its preeminence …
Läs mer
14 apr 2023
Vägledning om screening mot USA:s sanktionslistor
Företag i Sverige som hanterar amerikansk försvarsteknik måste enligt amerikansk lagstiftning kontrollera att enskilda inte finns med på särskilda sanktionslistor (screening). För att företag ska kunna utföra screening måste företaget behandla personuppgifter om lagöverträdelser och därmed beakta regler i dataskyddsförordningen. Integritetsskyddsmyndigheten har gett SOFF:s medlemsföretag tillstånd att under vissa villkor behandla personuppgifter för att kunna …
Läs mer
Dokument saknar bild
13 mar 2023
Nyttan med internationell samverkan
En rapport om trender, nyttor och våra rekommendationer. Detta dokument vill belysa värdet av internationell samverkan – och hur Sverige på bästa sätt positionerar oss i Europa och i världen. Den internationella försvarsmarknaden och det globala försvarsföretagslandskapet befinner sig i en tid av stora omställningarsom en konsekvens av globaliseringens förändringskraft och den säkerhetspolitiska och teknologiska …
Läs mer
Landrapport USA som försvarsmarknad
3 jan 2023
Landrapport USA
Det amerikanska försvarets budgetförslag för år 2024 (FY2024 Budget Request) uppgår till 842 miljarder dollar. Detta utgör en nominell minskning från 2023 års budget på 852 miljarder dollar, vilket kan förklaras utifrån det militära stödet till Ukraina om 35,7 miljarder dollar. Tillskotten mellan 2021 och 2024 visar dock en ökning på 137 miljarder dollar. Trenden …
Läs mer
Third Offset Policy - En rapport om försvarsinnovationsinitiativet av Pål Jonson
8 mar 2016
Försvarsinnovationsinitiativet ”Third Offset Strategy” – en rapport
USA har nyligen sjösatt en ny strategi för att vidmakthålla sin militärtekniska dominans på global nivå. Det är tredje gången i historien som USA lanserar en sådan strategi. Syftet med försvarsinnovationsinitiativet är att säkra militärtekniska dominans på global nivå. Drivkrafterna för detta initiativ utgörs av växande regionala teknikdrivna hotbilder (A2AD), tilltagande stormaktsrivalitet men även nya …
Läs mer