Hoppa till innehåll

Intygsblankett till underleverantörer

Att tillverka och tillhandahålla försvarsprodukter är tillståndspliktigt, vilket innebär att även företag som tillverkar komponenter behöver klassificera sina produkter och ansöka om tillverkningstillstånd från ISP. Detta gäller alltså inte bara slutmontörerna, utan även deras underleverantörer. Antalet företag i Sverige som bereder, tillverkar och levererar komponenter och delsystem är mycket stort. För att underlätta processen och förtydliga klassifiering för underleverantörer har branschen i samråd med ISP tagit fram en intygsblankett.