Hoppa till innehåll

Vägledning om register

En rekommendation om hur företag skulle kunna hantera register över kommersiella dokument rörande utförsel. Rekommendationen går i vissa delar längre än de lagkrav som förekommer i ovanstående dokument, men möjliggör ett generellt hanteringssätt och efterlevnad av villkor i tillstånd som ISP på senare tid börjat införa.

SOFFs syn register

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har tagit fram en rekommendation om hur företag skulle kunna hantera register över kommersiella dokument. Denna rekommendation syftar till att öka möjligheterna för regelefterlevnad men det finns givetvis flera andra sätt att omhänderta dessa krav.

De flesta företag som idag hanterar kontrollerade produkter har säkerligen redan omhändertagit detta. Det kan givetvis förekomma gråzoner och oklarheter om tillämpning och i dessa fall bör företaget kontakta ISP eller söka juridisk rådgivning.

Denna rekommendation går i vissa delar längre än de lagkrav som förekommer i ovanstående dokument men möjliggör ett generellt hanteringssätt och efterlevnad av villkor i tillstånd som Inspektioner för strategiska produkter på senare tid börjat införa.