Hoppa till innehåll

Vägledning om register

En rekommendation om hur företag skulle kunna hantera register över kommersiella dokument rörande utförsel. Rekommendationen går i vissa delar längre än de lagkrav som förekommer i ovanstående dokument, men möjliggör ett generellt hanteringssätt och efterlevnad av villkor i tillstånd som ISP på senare tid börjat införa.