Hoppa till innehåll

Tjänster

Det blir allt svårare för svenska myndigheter att själva besitta den höga kompetens som krävs för försörjningen av försvaret i takt med omfattande förändringar och snabb teknikutveckling. För ett område i tillväxt blir möjligheten att hantera kompetensförsörjningen med stöd av företag därför allt viktigare.

Försörjningen av försvaret kräver kunskap och tjänster inom allt fler domäner. Den snabba teknikutvecklingen gör det exempelvis svårare att vara självförsörjande på teknisk kompetens och därmed blir det än viktigare att förutsättningar finns för att hantera försörjningen med stöd av företagens resurser. 

För Säkerhets- och försvarsföretagen handlar detta inte endast om tjänster inom ett visst skrå eller hos en upphandlande myndigheten. Vi anser att en genomgående tjänstefiering av svenskt försvar bör ske – från kunskapsgenerering till avveckling. SOFF representerar därför hela branschen, både avseende typ av leverantör och kompetensområde.  

Våra medlemsgrupper arbetar inom flera tjänsteområden i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan tjänste- och konsultbranschen och försvarsmyndigheterna och större företag med konsulter som underleverantörer. Det kan handla om stöd vid , till olika system eller till andra företag inom sektorn exempelvis systemintegrationer. Formerna skiljer sig åt beroende på om det är bemanning, teknisk tjänst, tjänst kopplad till egen produkt, verksamhetsutveckling, etcetera.

Läs mer om våra medlemsföretag inom tjänster här.

Relaterade evenemang

Våra områden