Hoppa till innehåll

Små- och medelstora företag

De små- och medelstora företagen (SMF) utgör många gånger hjärtat inom innovationsområdet för det säkerhets- och försvarsindustriella området. SOFF verkar för att skapa bästa förutsättningar på marknaden för de mindre företagen genom att skapa nätverk, förändra regelverk och öka tillträdet på försvars- och säkerhetsområdet.

Genom att använda sin storlek fördelaktigt har de små och medelstora företagen i branschen kortare omställningstider och större flexibilitet än större företag. De har därigenom bättre förutsättningar för att identifiera möjligheter i ny teknik och nya affärsområden. 

Samtidigt är det en kapitalintensiv bransch som agerar inom ett kraftfält av politiska och kommersiella påverkansfaktorer, vilket höjer tröskeln för marknadspenetration för små- och medelstora företag. Flera av de större företagen har också utvecklat ett starkt beroende av mindre företag i underleverantörsleden, vilket innebär att det föreligger ett starkt gemensamt intresse av att SOFF utvecklar en dynamisk agenda för små- och medelstora företag, då både i en nationell och internationell kontext. 

Inom ramen för SOFF:s verksamhetsplan är arbetet med att stärka små- och medelstora företag prioriterat. En viktig del är att förstå företagens ”vardag”. För att sakligt möta förfrågningar från beslutsfattare lägger föreningen stora resurser på att identifiera och analysera marknaden, bland annat genomför vi en kartläggning över vilka affärsområden som små- och medelstora företag är verksamma inom.  

Vi arbetar även löpande med att stärka små- och medelstora företags tillträde till myndigheter så som Försvarets verk, FOI med flera samt deras medverkan vid konferenser såsom seminarier, utställningar och delegationsresor.  

De flesta vet att legalt definieras som företag med mindre än 50 miljoner euro i omsättning – men det är mer komplicerat än så. Finns det exempelvis en ägare som äger mer än 25% av företaget ses även ägarföretagets resurser som en del av definitionen, vilket innebär att ägarens sammanlagda verksamhet också är en del av bedömningsgrundens omsättning. Många fler företag upplever dock att de opererar som ett ”SMF-företag” och utmaningarna delas därför av fler.

Våra områden