Hoppa till innehåll
Foto: MSB

Totalförsvar

Ett modernt totalförsvar bör bygga på ett helhetsperspektiv där både privata och offentliga aktörer inkluderas och där strategiska samarbeten upprätthålls och intensifieras. Företag är - som leverantörer av funktioner, tjänster och teknik - en väsentlig del av förmågan att skydda samhället.

Samhället behöver även i fredstid ha förmåga att möta olika former av destabiliserande handlingar som syftar till att påverka Sverige politiskt, ekonomiskt och militärt. Det kan vara underrättelseoperationer, sabotage och cyberattacker – som inte nödvändigtvis har avsikten att förbereda ett väpnat angrepp mot Sverige. För detta behöver vi utveckla ett nytt skoncept och en ny säkerhetsstruktur. 

För säkerhets och försvarsföretag innebär det nya totalförsvarskonceptet främst två saker. Det ställer nya krav på befintliga affärer avseende exempelvis försörjningstrygghet, leveranssäkerhet och samverkan militärt/civilt. Det innebär även ökade säkerhetskrav, behov av riskbedömning samt nya lösningar vid nya affärer.  

Inom SOFF arbetar medlemsgruppen för Samhällssäkerhet med att utveckla frågan om totalförsvaret i dialog med berörda myndigheter. Medlemsgruppen har bland annat tagit fram ett positionsdokument där branschens syn på vad behoven av ett totalförsvar anpassat för dagens omvärld innebär samt en skrivelse till MSB gällande arbetet med att utveckla det civila försvaret som en del av totalförsvaret. 

Relaterade nyheter

Våra områden