Hoppa till innehåll

Standardisering

SOFF medverkar aktivt till utvecklingen av standarder i sektorn. Tillsammans med våra systerföreningar i Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien, Storbritannien, driver vi föreningen ASD-STAN. ASD-STAN är ett associerat organ till den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) för flyg och rymdstandarder. Föreningen etablerar, utvecklar och upprätthåller standarder på uppdrag av branschen.

En standard är ett dokument, utvecklat i samförstånd och för allmän och återkommande användning som ställer krav på aktiviteter, eller deras resultat som specifika artiklar, material, komponenter, system eller tjänster, eller beskriver i detalj en viss metod eller procedur. Standardisering är viktigt för branschens utveckling och för att säkerställa transparent och tydlighet mellan kund, leverantör och myndigheter. Standarder bidrar även till att stödja och påskynda tekniska framsteg, minska kostnader, förbättra prestanda och förbättra säkerheten samt underlätta handel genom att säkerställa kompatibilitet och interoperabilitet mellan komponenter, produkter och tjänster. 

ASD-STAN har genom åren bland annat etablerat en effektiv standardiseringsprocess för europeiska luftfartsnormer i överensstämmelse med CEN. Total har ASD-STAN publicerat 2150 europeiska normer (EN) via europeiska standardiseringskommittén (CEN) och 918 europeiska standardnormer och tekniska rapporter.  

Ett exempel är att ASD arbetar med standardisering av teknisk information på engelska. Engelska är det etablerade språket för försvars- och säkerhetsmarknaden, men det stora antalet betydelser och synonymer som många engelska ord har kan orsaka förvirring. ASD ger ut “Simplified Technical English Specification, ASD-STE100″ som definierar de viktiga begrepp och termer som används. 

Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se

Våra områden