Hoppa till innehåll
Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

USA

Den amerikanska försvarsmarknaden är den, i särklass, största i världen. Den präglas alltjämt av protektionistiska drag, delvis betingat på säkerhetspolitiska grunder, och marknadstillträdet är i vissa avseende starkt begränsat för utländska företag. Sverige har ett bilateralt avtal med USA som bland annat omfattar visst ömsesidigt stöd avseende leveranssäkerhet av materiel – ett avtal med stor påverkan på våra medlemsföretag.

Det krävs betydande vilja att satsa och uthållighet för att nå framgång på den amerikanska marknaden. Företagen i Sverige har ett starkt renommé i USA och flera svenska företag är framgångsrika leverantörer till amerikanska kunder. Det bilaterala avtalet mellan Sverige och USA innehåller bland annat bestämmelser om ömsesidig försörjningstrygghet samt en uppförandekod för företag som vill delta i samarbetet som leverantör till det amerikanska försvaret.  

FMV och SOFF utformade därför 2007 en uppförandekod genom vilken svenska företag kan ange att de vid förfrågan från amerikanska försvarsmyndigheter skyndsamt ska arbeta för att uppfylla beställningen. Koden är inte enbart tänkt att tillämpas specifik för försvars, utan gäller även materiel med civil tillämpning och andra tekniker.  

Företag som har undertecknat uppförandekoden och godkänts som ackrediterade företag redovisas till USA:s Försvarsdepartement Pentagon och förs därefter in på en lista över företag som kan lämna offerter och bli antagna som leverantörer till USA. Syftet är att kunna leverera materiel så snabbt som möjligt i händelse av omedelbara behov. 

SOFF fortsätter och intensifierar, med stöd av statens aktörer, det arbete som sedan länge bedrivits, för att ge företagen stöd för kunskapsbyggande, introduktion, kontaktskapande och marknadsföringsprocesser på den amerikanska marknaden.  

Kontaktperson
Hanna Olofsson Stabschef 08-782 08 75 072-521 76 60 hanna.olofsson@soff.se

Våra områden