Hoppa till innehåll

Nato

Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) ser företag, inklusive deras forskning och utveckling, som en central tillgång i alliansens samlade förmåga. Sveriges Nato-medlemskap ställer nya krav på företagen och svenskt bidrag till alliansens kollektiva försvarsförmåga.

De internationella samarbetena inom ramen för försvar och säkerhet är högaktuella och som branschorganisation får vi på nästan daglig basis, information om nya ster och projekt som bedömt skulle kunna vara av intresse för många av våra medlemmar. SOFF är utsedda av regeringen att representera Sverige i Nato Industrial Advisory Group (NIAG) styrelse samt vara kontaktnod för de utlysningar Nato gör inom ramen för NIAG. NIAG är ett rådgivande organ med ledande företagsaktörer inom Nato och dess partnerländer och består av branschrepresentanter från respektive medlemsstat där var och en fungerar som en kontaktpunkt och talesman för de företag som finns i respektive land. 

Sverige har redan sedan 2014 haft ett individuellt partnerskap med Nato Enhanced Opportunities Programme (EOP). Baserat på behov, vilja och förmåga ger EOP Sverige en möjlighet utveckla samarbetet med Nato och utbyta erfarenheter och kunskap med Nato. Nyligen aviserade Nato att de kommer att satsa ett antal miljarder dollar på innovationsprogram med fokus på omvälvande teknologier. Genom Sveriges medlemskap får företagen nu delta i samtliga program. Här finns med andra ord goda möjligheter för SOFF:s medlemsföretag att delta och ta plats i flertalet intressanta studier. 

 
Vid Natos toppmöte i Warszawa 2016 konstaterades att sju civila förmågor ska bidra till att upprätthålla Natos och möta hot som utmanar den kollektiva säkerheten, bland annat energiförsörjning, transportsystem, livsmedels- och dricksvattenförsörjning och civila kommunikationssystem. Dessa sju områden behöver fungera i samhället för att skapa samhällelig motståndskraft och understödja det militära försvaret. På engelska kallas dessa områden för Nato Baseline Requirements for Resilience. Detta har stärkts även efter och intensifierats ytterligare i samband med Rysslands invasion av Ukrna. SOFF:s erfarenhet från arbetet inom Natos industriråd är att dessa ger värdefull vägledning och viktiga ingångsvärden för Sverige i arbetet med att stärka krisberedskapen och det civila försvaret. 

Kontaktperson
Niklas Alm Stf generalsekreterare 08-782 08 77 070-782 46 11 niklas.alm@soff.se

Relaterade nyheter

Våra områden