Hoppa till innehåll

Promemorian angående Sveriges medlemskap i Nato

Säkerhets- och försvarsföretagen (50FF) har inbjudits att lämna synpunkter på promemorian Sveriges medlemskap i Nato (Ds 2022:24). SOFF har inga synpunkter på de förslag till författningsförändringar som lämnas i promemorian angående immunitet och privilegier samt operativt militärt stöd. Vi konstaterar samtidigt att vissa områden, såsom civilt försvar, inte behandlas i skrivelsen men är exempel på område som senare kan komma att behöva beaktas.

I promemorians kapitel 9 anges en rad områden där ett svenskt Nato-medlemskap kommer att få konsekvenser för det nationella regelverket. Avsnitt 9.1.5 berör all korthet konsekvenser för svensk krigsmaterielexport. Där anges att “ett Natomedlemskap kommer att förändra förutsättningarna för krigsmaterielexport inom Sveriges nationella regelverk”. anslutning till detta vill SOFE främst kommentera effekterna av ett medlemskap samt för krigsmateriellagstiftningen.