Hoppa till innehåll

Promemorian angående Sveriges medlemskap i Nato

Säkerhets- och försvarsföretagen (50FF) har inbjudits att lämna synpunkter på promemorian Sveriges medlemskap i Nato (Ds 2022:24). SOFF har inga synpunkter på de förslag till författningsförändringar som lämnas i promemorian angående immunitet och privilegier samt operativt militärt stöd. Vi konstaterar samtidigt att vissa områden, såsom civilt försvar, inte behandlas i skrivelsen men är exempel på område som senare kan komma att behöva beaktas.