Hoppa till innehåll

Nato – förutsättningar för företag att medverka

Skriften beskriver de förutsättningar företag har för att medverka med Nato.

Inledningsvis kan sägas att Försvarsmakten har konstaterat att Sveriges samarbete med Nato är avgörande för att utveckla Försvarsmakten både för det nationella försvaret och för förmågan att genomföra operationer i och utanför närområdet. Företagen är idag en integrerad del av Sveriges och Natos förmågeförsörjning. Sverige deltar sedan 1994 i Natos Partnerskap för Fred (PFF) och utgör ett av Natos viktigaste partnerländer tillsammans med bl.a. Finland. Omfattningen av Sveriges samarbete med Nato är brett och berör policy, förmågor, insatser, materiel, utveckling och försvarsforskning. Vid Nato-toppmötet i Wales 2014 erbjöds Sverige, Finland, Australien, Jordanien och Georgien en privilegierad status med förstärkta samarbetsmöjligheter genom deltagande i Natos Enhanced Opportunities Program (EOP). Samtidigt bör nämnas att samarbetet med Nato inte bör utgå från försvarsindustriella grunder.

Nedan berörs ett antal aspekter som berör försvarsmarknaden. På avtalsnivå styrs förhållandet till företagen av Natos upphandlingsregler. På övergripande och policynivå sker interaktionen mellan Nato och företagen genom Nato Industrial Advisory Group (NIAG). Utöver NIAG samverkar Nato även med företag inom ramverket för samverkan (FFCI), Nato Industry Cyber Partnership (NICP) och Nato-Industry Forum som arrangerar konferenser, symposier och seminarier.

Förutsättningar för att företag i Sverige att delta i olika Nato-studier, projekt och aktiviteter förutsätter en samsyn med svenska staten (förmågebehov, statlig medverkan i studierna eller olika finansiella satsningar). Det finns dock aldrig en garanti, även där svenska staten engagerar sig, att företag i Sverige medges deltagande.

Avdelningen för försvarsinvesteringar arbetar med utveckling av förmåga över hela området, men särskild inriktning läggs på utvecklingen av gemensamt finansierade områden och på förmågor relaterade till Smart Defense och The Connected Forces Initiative (initiativ som syftar till att uppnå de mål som fastställts av Natos stats- och regeringschefer). Försvarsinvesteringsavdelningen är också ansvarig för detövergripande förhållandet till marknaden där de bl.a. har utvecklat en webbplats för marknadsrelationer för att förbättra tekniskt och industriellt samarbete för transatlantiska försvarsindustrin (TADIC).