SOFF om medlemskap i Nato

Föreningen har under sista månaderna fått flera mediaförfrågningar samt frågor från företag om vad ett medlemskap i Nato innebär.

Vår bedömning är att ett medlemskap kommer att få betydande konsekvenser och ger våra medlemmar förändrade ramvillkor.

Vi ser samlat positivt på ett medlemskap förutsatt att det är viktigt att detta också erbjuder företagen utvecklingsmöjligheter.

Föreningen har sedan 2004 utgjort kontaktnod för svenska företag till Nato. I denna egenskap agerar vi efter beslut av regeringen.

Frågan om hur företagen i Sverige möter upp Natos arbete inom resiliens (och dess koppling till totalförsvaret) är en fråga där arbetet och vår roll nu kommer att accelerera. Men även på innovationsområdet, där SOFF agerar kontaktnod för utlysningar och studier inom Natos innovationsprogram.

Medlemsföretag kan läsa mer och ta del av analys på ”SOFF-Portalen”.