Hoppa till innehåll

Sverige ansluter sig till Natos kodifieringssystem

Sedan året 1995 har SOFF drivit frågan om implementering av Natos kodifieringssystem i Sverige. I slutet av maj, på möte med Natos kodifieringskommitté i Australien, fattades formellt beslut om att välkomna Sverige in i samarbetet. Idag hölls en ceremoni där avtalet undertecknades.

Avtalet undertecknades från Nato av Thierry Vanden Dries, ordföranden för Natos kodifieringskommitté. Konteramiral Thomas Engevall, Försvarets materielverk, representerade myndigheten som ansvarat för förhandlingen och som under hösten kommer att påbörja den fortsatta implementeringen efter att Sverige formellt ansluter till systemet den 1 augusti 2017.

Rent praktiskt innebär detta att svenska företags produkter som upphandlas av svenska myndigheter eller exporteras till någon av de 63 länder som är med i NCS-systemet (behöver inte anskaffas av Sverige), kommer kunna kodifiera sina produkter i det svenska NCB:t. Detta ger svenska företag konkurrensfördelar redan i offertfasen då bl.a. kostnaden för kodifiering tas av svenska staten/FMV och det potentiella mottagandet landet vet att systemet redan är certifierat vid leverans enligt NCS-systemet.

Detta innebär i sin tur också att svenska produkter och system efter leverans, direkt kan läggas upp av NATO Support & Procurement Agency (NSPA) i NATO Logistic Stock Exchange och finnas tillgängliga där avseende reservdelar m.m). Detta gäller även om svenska staten anskaffar systemet eller produkten, dvs. detta blir även då synligt i databasen och andra potentiella kunder kan se detsamma och slipper i sin tur kodifieringskostnaden. Det faktum att Sverige inträder inom NATO Codification System (på Tier 2 nivå) ger företag i Sverige en potentiellt breddad marknadsbas; NATO- och Tier 2-länderna är idag 63 stycken.

Läs gärna även mera hos Försvarets materielverk.

Relaterade nyheter