Hoppa till innehåll

Internationella samarbeten viktiga för företag

Flaggor: Nato och Sverige
Flaggor: Nato och Sverige

– Det är viktigt att företag i Sverige har samarbetspartner runt om i Europa och världen, inte minst med tanke på ett alltmer osäkert omvärldsläge, säger Matilda Karlsson, projektledare på SOFF:s kansli som koordinerar frågor kopplade till bland annat EU, Europeiska försvarsfonden (EDF) och Nato. Hon stöttar också medlemsföretag som vill hitta en väg in i internationella program och tar emot förfrågningar från utländska och svenska aktörer som vill hitta partners hos medlemsföretagen.

SOFF arbetar för att synliggöra och lyfta fram de många program och sammanhang som företag i Sverige kan vara en del av, och Matilda Karlssons roll är att guida medlemsföretagen i ett område som kan vara snårigt och komplext.

Europeiska försvarsfonden (EDF)

Matilda Karlsson, projektledare SOFF
Matilda Karlsson, projektledare SOFF

Europeiska försvarsfonden som initierades av Europeiska kommissionen 2018 med syfte att stödja finansieringen av europeisk forskning och utveckling av försvarsförmåga, är ett aktuellt exempel. Några av SOFF:s medlemsföretag har varit delaktiga i den första pilotfasen och i slutet av maj sker den stora lanseringen vilket innebär projektutlysningar där företag i Sverige har chans att vara med.

– Här finns ingen tydlig nationell process än. Då kan det vara svårt att veta hur man ska gå till väga, särskilt som litet företag. Där är vi redo att vägleda, säger Matilda och fortsätter:
– Idag saknas det en dialog mellan staten och företagen utifrån Försvarsmaktens förmågebehov och Sveriges vilja och inriktning i EDF. Dialogen bör handla om vilken framtida försvarsförmåga vi ska ha och vilken forskning och utveckling av till exempel teknisk kompetens som vi behöver genomföra. Vi måste även tydliggöra vilka områden Sverige bör fokusera på för att vi ska få bästa möjliga avkastning nationellt på de medel vi bidrar med till EDF.

Matilda påpekar att försvarsföretagen i Sverige behöver hålla sig i framkant och  engagera sig i EDF, för att inte riskera att halka efter.
– Risken att halka efter handlar både om de enskilda företagen och om Sveriges kunnande i stort. Om vi inte är med så finns det en risk att andra länder utvecklar produkter och tjänster där vi hade kunnat spela en viktig roll och bidra med vår kompetens och expertis.

Hon nämner också att det är viktigt att tänka på att de projekt som ligger inom ramen för den EDF sträcker sig mellan 2021 och 2027 och att det efter det tar det ytterligare några år innan utvecklingsarbetet i de olika projekten är klara.

– Eftersom projekten sträcker sig över så pass många år är det viktigt att hålla sig framme redan nu för att inte riskera att komma på efterkälken eller tappa en del av marknaden inom EU.

Nato – en möjlighet för företag i Sverige?

Det pågår även viktiga samarbeten bland annat med Storbritannien och USA och Nato. Inom ramen för Nato finns föreningen representerad i Nato Industrial Advisory Group (NIAG). NIAG är ett rådgivande organ för ledande näringslivsaktörer inom försvar där organisationen är tänkt att fungera som en länk till Nato-ländernas företag.
NIAG består av företagsrepresentanter från respektive medlemsstat där var och en fungerar som en kontaktpunkt för företag verksamma inom försvarsområdet.

–  SOFF är utsedda av regeringen att vara kontaktnod för de utlysningar Nato gör inom ramen för NIAG. Nyligen aviserade Nato att de kommer att satsa ett antal miljarder dollar på innovationsprogram med fokus på omvälvande teknologier. Genom Sveriges partnerskapsroll med Nato får företag i Sverige delta i de flesta programmen. Här finns med andra ord goda möjligheter för SOFF:s medlemsföretag att delta och ta plats i flertalet intressanta studier, säger Matilda Karlsson.

SOFF har också en nystartad medlemsgrupp som fokuserar för frågor kopplade till USA, där det finns många möjligheter och program för försvars- och säkerhetsföretag, men där marknaden samtidigt är komplex. Det krävs en stor förståelse för hur den fungerar och i bästa fall närvaro.

– Det är extra utmanande just nu med en pandemi och en ny administration på plats samtidigt som alla vill in. Nästa steg för SOFF:s del blir därför att få till ett konsultativt stöd på plats i USA, berättar Matilda Karlsson och tillägger att medlemsföretagen gärna får kontakta henne för mer information om medlemsgruppen.

 

Läs mer

Länkar till studier, utlysningar och arbetsprogram kopplade till EU och Nato
(OBS! ”SOFF-Portalen” är endast för medlemmar)

Läs mer om det europeiska försvarssamarbetet

Läs mer om SOFF:s roll inom Nato

SOFF:s roll i Nato Industrial Advisory Group (NIAG)

https://soff.se/vara-fragor/en-konkurrensutsatt-marknad/det-europeiska-forsvarssamarbetet/

Relaterade nyheter