Hoppa till innehåll

Avstamp för svenskt EDF-arbete

EDF är en del av EU och Natos förmågeutveckling. Den är tillsammans med Pesco och andra mekanismer en del av förmågeuppbyggnaden inom EU och ett komplement till de nationella och bilaterala/multilaterala satsningarna. EDF är av flera skäl viktigt för företag i Sverige. Programmen kan skapa marknadstillträde. De kan stärka försörjningstrygghet. De kan bidra till kunskapsutveckling.

Sista åren har försvarsmyndigheterna gjort stora ansträngningar för att anpassa myndigheternas processer med målet att öka möjligheterna till ett svenskt deltagande. Inte minst har det EDF-kontor, som på kort tid etablerats hos FMV, fått en avgörande roll.

Lansering för det svenska arbetet

Den 18 juni arrangerar FMV ett välkommet webbinarium för att öka intresset och sprida information rörande EDF syftandes till att bredda det svenska deltagandet och öka försvarsnyttan kring EDF. Webbinariet vänder sig till tänkbara projektutförare inom akademi, företag och institut, men även medarbetare och beslutsfattare inom berörda myndigheter. Webbinariet inleds av FMVs generaldirektör Göran Mårtensson som berättar om FMV:s roll samt det EDF-kontor som regeringen uppdragit för en nationell koordinering och arbete rörande förslag på svenska prioriterade EDF-områden.

EU-kommissionen (generaldirektoratet med ansvarar för EU:s politik för försvarsindustrin och rymdfrågor, Defis) kommer förklara motiven bakom, arbetsprogram och kommande utlysningar. Därefter kommer försvarsmyndigheterna samt SOFF ge sina respektive syn på varför vi ska delta i EDF. Utöver att tala om vilken roll EDF spelar för företagen kommer Niklas Alm från SOFF ge branschens syn på hur företag kan medverka. SOFF kommer även att representeras av ett mindre och ett större medlemsföretag.

Utmaningar för ett svenst deltagande

Informationsmötet är särskilt välkommet, eftersom det inte är enkelt för företag att bli delaktiga i dessa europeiska projekt även om företagen satsar betydande egna medel på teknikutveckling och är attraktiva internationellt som partner. Skillnaden mot exempelvis Horizon Europe är att den enskilda medlemsstatens finansiella bidrag är det viktigaste skälet för om landets företag ska komma med i ett visst projekt. Teknik eller innovationskraft är sekundärt i beslutsprocessen inom EDF.

Företagen hade svårt att medverka redan i de s.k. Edidp-projekten (det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet), bl.a. eftersom Sverige gjorde tolkningen att medfinansieringen är ett stöd till företag samt att 100% nationell finansiering skulle innebära upp till 100% av EU godkända kostnader. Även om den senare tolkningen delades av flera länder i förhandlingarna, så har projekten och arbetet med Edidp visat att tillämpning i flera länder blivit en annan. EU:s projekt inom försvarsområdet innebär i praktiken därmed inte likvärdiga villkor.

För företagen har också den nationella processen varit en utmaning. Det kan vara svårt att veta hur de ska gå till väga, särskilt som litet företag. Det saknas fortsatt en dialog mellan staten och företagen utifrån Försvarsmaktens förmågebehov och Sveriges vilja och inriktning i EDF, men inrättandet av EDF-kontoret och ovan informationsmöte har öppnat för nya arbetssätt.

Läs mer om FMV:s informationsmöte (program och anmälningslänk kommer inom kort)

Rapport från Utrikespolitiska institutet: Sweden, the European Defence Fund and Permanent Structured Cooperation: Challenges Ahead for Third Party Participation av Anna Lundborg Regnér & Calle Håkansson.

https://soff.se/2021/04/06/internationella-samarbeten-viktiga-for-foretag/

Relaterade nyheter