Hoppa till innehåll
18 apr 2023
EU-kommissionär Breton besöker Sverige

Ett fokus för besöket är förutsättningarna för försvarsföretagen att möta den ökande efterfrågan, inte minst på ammunitionsområdet. Även de långsiktiga förutsättningarna kommer att diskuteras. EU har det senaste året initierat flera initiativ av betydelse för försvarsmarknaden, inte minst nya instrument för försvarsinnovation. I samband med besöket träffar även EU-kommissionens representanter, ledda av generaldirektör Timo Pesonen …

Läs mer
Klas Wåhlberg
20 jan 2022
Wåhlberg: ”Att hantera EU-frågorna ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv ter sig helt centralt ”

– Totalförsvarsfrågorna är på väg att få en mycket större plats på agendan, och inte bara för de som är intresserade, utan av skäl som omvärlden gör det tydligt för oss, säger Klas Wåhlberg, ny styrelseledamot i SOFF. Klart är att Wåhlberg går in i styrelsen för SOFF under en turbulent säkerhetspolitisk tid. Intervjun görs …

Läs mer
18 nov 2021
En strategisk kompass för Europas säkerhet

Hotbildsanalysen bör just betraktas som en vägledande strategisk kompass för hur EU de kommande åren ska hantera växande hot i vårt direkta närområde, men även hur globala konflikter orsakade av både statliga och icke-statliga aktörer kan komma att påverka unionens framtida säkerhet. Hotbildsanalysen är baserad på en hemlighetsstämplad underrättelserapport och har identifierat följande så kallade …

Läs mer
22 apr 2021
Avstamp för svenskt EDF-arbete

EDF är en del av EU och Natos förmågeutveckling. Den är tillsammans med Pesco och andra mekanismer en del av förmågeuppbyggnaden inom EU och ett komplement till de nationella och bilaterala/multilaterala satsningarna. EDF är av flera skäl viktigt för företag i Sverige. Programmen kan skapa marknadstillträde. De kan stärka försörjningstrygghet. De kan bidra till kunskapsutveckling. …

Läs mer
Flaggor: Nato och Sverige
6 apr 2021
Internationella samarbeten viktiga för företag

– Det är viktigt att företag i Sverige har samarbetspartner runt om i Europa och världen, inte minst med tanke på ett alltmer osäkert omvärldsläge, säger Matilda Karlsson, projektledare på SOFF:s kansli som koordinerar frågor kopplade till bland annat EU, Europeiska försvarsfonden (EDF) och Nato. Hon stöttar också medlemsföretag som vill hitta en väg in …

Läs mer