Hoppa till innehåll

SOFF:s roll i Nato Industrial Advisory Group (NIAG)

Flagga: Nato
Flagga: Nato

De internationella samarbetena inom ramen för försvar och säkerhet är högaktuella och SOFF får på nästan daglig basis, information om nya studier och projekt som bedömt skulle kunna vara av intresse för många av våra medlemmar.

Nato har förstått behovet av ett nära engagemang med säkerhets- och försvarsföretag. Därför skapades NIAG – ett rådgivande organ med ledande företagsaktörer inom Nato och dess partnerländer. Sverige är en av dessa partnerländer och sedan 2014 har vi även ett individuellt partnerskap med Nato (Enhanced Opportunities Programme, förkortat EOP). Baserat på behov, vilja och förmåga ger EOP Sverige en möjlighet utveckla samarbetet med Nato  och utbyta erfarenheter och kunskap med Nato. NIAG består av branschrepresentanter från respektive medlemsstat där var och en fungerar som en kontaktpunkt och talesman för de företag som finns i respektive land.

Vad är NIAG och på vilket sätt kan SOFF:s medlemsföretag dra nytta av organisationen?
SOFF är utsedda av regeringen att representera Sverige i dess styrelse samt vara kontaktnod för de utlysningar Nato gör inom ramen för NIAG. Nyligen aviserade Nato att de kommer att satsa ett antal miljarder dollar på innovationsprogram med fokus på omvälvande teknologier. Genom Sveriges partnerskapsroll med Nato får företag i Sverige delta i de flesta programmen. Här finns med andra ord goda möjligheter för SOFF:s medlemsföretag att delta och ta plats i flertalet intressanta studier.

SOFF-portalen läggs samtliga studier och möten kopplade till NIAG upp.
Vill du och ditt företag veta mer/engagera er inom ramen för NIAG, hör av er till Matilda.

Natos arbete inom civil beredskap
Sverige har idag ett nära samarbete med Nato inom många områden, inklusive civil beredskap (artikel 3: resilence). Vid Natos toppmöte i Warszawa 2016 konstaterades att sju civila förmågor ska bidra till att upprätthålla Natos försvarsförmåga och möta hot som utmanar den kollektiva säkerheten, bl.a. energiförsörjning, transportsystem, livsmedels- och dricksvattenförsörjning och civila kommunikationssystem. Dessa sju områden behöver fungera i samhället för att skapa samhällelig motståndskraft och understödja det militära försvaret. På engelska kallas dessa områden för Nato Baseline Requirements for Resilience. Detta har stärks även efter och itensifierats ytterligare i samband med Rysslands invasion i Ukraina. SOFFs erfarenhet från arbetet inom Natos industriråd är att dessa ger värdefull vägledning och viktiga ingångsvärden för Sverige i arbetet med att stärka krisberedskapen och det civila försvaret.

Läs mer om Sveriges anslutning till Natos kodifieringssystem, Natos samverkan med företag samt NIAGs roll i Natos struktur.

Sverige ansluter sig till Natos kodifieringssystem

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang