Finland och Sverige siktar på fler samarbeten

Samarbetet mellan försvarsföretag i Finland och Sverige har ökat kraftigt under de senare åren, inte minst samverkar alltfler underleverantörer. Detta märks även i ägarskap och förvärv mellan företag i de två grannländerna.

Pressmeddelande 2021-09-28

Den 29 september genomförs en försvarsmarknadsdag på finska ambassaden i Stockholm där de svenska och finska försvarsmakternas framtida behov står i fokus. Syftet med dagen är att främja ökat samarbete mellan länderna och dess företag. Det är även av betydelse att identifiera hur EU:s satsningar inom området kan användas, inte minst inom ramen för vårt nordiska samarbete. Bland talarna ser vi Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist.

Det säkerhetspolitiska läget gör att det för Finland blir allt mer viktigt att försörja sin förmåga med kompetens och teknik från pålitliga partners i andra länder. Företag i Sverige är därför naturliga samarbetspartners, konstaterar Robert Limmergård generalsekreterare på Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

Försvarsmarknadsdagen arrangeras av SOFF tillsammans med Association of Finnish Defence and Aerospace Industries (AFDA).

Läs mer om Finlands strategi.

Till pressmeddelandet.