Hoppa till innehåll

Försvarsmarknaden – trender inför 2024

De ökade försvarsinvesteringarna i Sverige signalerar en strategisk förändring av försvarspolitiken i kombination med ett förnyat fokus på att vårda internationella partnerskap. Försvarsföretagen i Sverige påverkas dock främst av den globala trenden med betydligt större investeringar i nya försvarsförmågor. Under ett anmärkningsvärt år har vi därför sett försvarsexporten och produktionsnivåerna skjuta till rekordhöjder.
Ukraina - i världens fokus även 2024
Ukraina - i världens fokus även 2024

Kriget mot Ukrna har förändrat de globala försvars- och säkerhetspolitiska prioriteringarna. Som svar på Ryssland brutalitet mot Ukraina har den globala försvarsmarknaden sett betydande förändringar. Sveriges och Finlands ansökningar om medlemskap i Nato är ett strategiskt svar på Rysslands angreppskrig. De demokratiska länderna ser här möjligheter att öka säkerheten över Nordsjön, Östersjön och de arktiska områdena mot rysk aggression.

Framtida förmågor

Våra partnerländer investerar alltmer i rymd-, cyber- och fjärrstrid – vilka drivs på av digitaliseringen. Världen befinner sig i en brytningstid där vi trätt in i den fjärde industriella revolutionen. En exponentiell teknikutveckling inom områden som stora mängder data, artificiell intelligens, nanoteknologi, robotik och nya material skapar nya möjligheter som behöver bejakas och integreras inom den militära sektorn. Omvänt – om detta inte sker kommer vi att falla efter i den militärtekniska utvecklingen vilket medför större säkerhetspolitiska risker. Men det är inte den snabba teknikutvecklingen som styr vad som upphandlas, utan här ligger fokus mer på befintlig teknik.

Rekordstora försvarsbudgetar

Efter Rysslands annektering av Krim 2014 ökade europeiska länder sina försvarsinvesteringar avsevärt. Medlemsstaterna i Nato och EU insåg effekterna av årtionden av underinvesteringar. Kriget mot Ukraina påskyndade denna trend ytterligare, vilket ledde till att Natos medlemsstater återigen siktar på att investera minst 2% av sin BNP på försvar, men endast 11 av 30 länder uppnådde detta 2022.

USA och Japan har båda godkänt oöverträffade försvarsbudgetar för 2024, där USA avsätter 886 miljarder dollar i årliga militära utgifter. USA kommer dock från flera år med stärkta försvarsanslag, bl.a. ökade USA sin försvarsbudget med 19,81% perioden 2019-2022. Japan har samtidigt beslutat om en ökning med 16% – på ett år. Fast länderna skuggar Kina som just åren 2019-2022 såg försvarsbudgeten öka med 64,97%. Kina har sedan Ryssland gick in i Krim 2014 ökat försvarsbudgeten från 131 miljarder USD till cirka 224 miljarder USD året 2023. Men sannolikt är investeringarna betydligt större, inte minst nyttjas synergier inom civil-militär teknik, men även svårt att jämföra anslagens köpkraft. Kinas anmärkningsvärda nyvunna militära förmåga understryker dock dess växande inflytande i den globala försvarsdynamiken.

Trots att rubeln tappat betydligt mot dollarn har Ryssland lyckats öka sina försvarsutgifter sedan kriget och bedömdes landa på 84 miljarder dollar året 2023. Mellan åren 2019-2022 ökade Storbritannien sin försvarsbudget i dollar med 14,17%, Polen med 44,99% samt Frankrike med 7,02%. För de flesta länderna kommer vi dock att se effekt på investeringarna först året 2025 och treårsperioden där bortom.

Foto: Försvarsmakten

Vem upphandlar vi från?

EUs medlemsstater upphandlade försvars under perioden från juni 2022 till juni 2023 för 75 miljarder euro. Enligt en rapport valdes främst leverantörer från länder utanför EU. Motsvarande 78% av värdet av det som EU:s medlemsstater upphandlade för tillföll företag utanför EU. Främst valde EU-länderna leverantörer från USA, men även från Sydkorea, Storbritannien och Israel. EUs medlemsstater valde således, när läget var som skarpast, att endast upphandla 21 miljarder euro från företag inom EU, något som över lång tid kommer att påverka en och den tekniska och industriella förmågan inom EU.

Samtidigt visade Sipris årsrapport tidigare i december att företag i Asien och Mellanöstern ökade sin försäljning avsevärt under 2022 och har, genom beredskapsavtal, lyckats svara upp på den ökande efterfrågan inom en kortare tidsram än konkurrerande företag i väst. Exempelvis har Indiens försvarsföretag sett en tiofaldig omsättningsökning sedan 2016 och, lyckligtvis, har försvarsföretagen i Ukraina sett sin produktionskapacitet tredubblas bara under året 2023. Trots utmaningar som otillräcklig finansiering och brister på krut och sprängämnen bedöms de ukrainska försvarsföretagen kunna sexdubbla sin produktionsvolym under 2024.

Under det första halvåret 2023 tecknade, enligt Sipri, världens femton största försvarsföretag kontrakt på häpnadsväckande 764 miljarder dollar. I maj kommer SOFF att släppa statistiken för branschen 2023. Redan 2022 såg vi en betydande tillväxt för företagen i Sverige, inte minst ökade flera av de mindre produktbolagen sin omsättning.

Slutsatser inför 2024?

Kriget mot Ukraina står som en skarp påminnelse om nödvändigheten att kunna möta aggression från totalitära regimer. Försvarsföretag har åter fått en central roll i en, där företagen speglar medlemsstaternas nya fokus på avskräckning, tekniska framsteg och strategiska partnerskap. Året 2024 kommer det fortsatt vara viktigt vad du upphandlar och hur snabbt staterna lyckas upphandla för att få en plats i leverantörernas produktionskö. Men i det nya geopolitiska landskapet kommer det även bli betydligt viktigare att värdera vem du ska upphandla av. Teknik och kunnande är här ett kapital som stärker vår teknologiska och säkerhetspolitiska profil och dessutom balanserar internationella beroende.

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang