Hoppa till innehåll

Att sälja på försvarsmarknaden – juridisk introduktion

Försvarsmarknaden - en juridisk grundkurs
Försvarsmarknaden - en juridisk grundkurs

Affärer på försvarsmarknaden har vissa karaktäristiska särdrag och andra regelverk än de som normalt styr marknaden blir tillämpliga och får stor betydelse. Några exempel är; särskilda sregler, specifika avtalsvillkor, och sekretess. Hur ser det rättsliga ramverket ut? För att utveckla marknaden krävs kunskap och öppenhet. För SOFF är detta en viktig del i vårt arbete mot en mer effektiv försvarsmarknad. Behovet av att öka kunskapen är stort och för att sänka trösklarna för marknadstillträdet bedriver SOFF utbildningar på området.

Den 24 oktober arrangerar SOFF tillsammans vår strategiska partner Advokatfirman Florenius & Co ett seminarium i vad du behöver tänka på för att sälja på försvarsmarknaden.

Oavsett om kunden är en svensk försvarsmyndighet (t.ex. FMV), ett försvarsföretag – eller en exportkund ställer regelverken höga krav på leverantören. I synnerhet kommer de amerikanska myndighetskraven för offentlig upphandling (FAR/DFARS) belysas, vilka ställer stora krav på att etablera, vidareutveckla och följa upp rutiner i verksamheten. Vi kommer även att bjuda in FMV att ge sina råd.

LÄNK TILL PROGRAM.

Stockholm
24 oktober 2024

Plats

SOFF, Storgatan 5

Tid

Kl 10.00-15.00 (följt av mingel)

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Avgift

Medlem SOFF - 1 500 SEK
Annat företag - 3 000 SEK
Myndighet - 450 SEK

Till anmälan
Kontaktperson
Vendela Risendal Projektkoordinator 08-782 08 71 072-217 66 98 vendela.risendal@soff.se

Relaterade evenemang