Hoppa till innehåll

Konferens – Näringslivets roll för att skala upp Sveriges Försvarsförmåga

Sedan februari 2022 befinner sig Sverige, Europa och västvärlden i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. För många länder, inklusive Sverige, har det inneburit ett bryskt uppvaknande, en strategisk översyn av n och en beslutsamhet kring ökade försvarsinvesteringar.  

En kraftig tillväxt av försvarsbudgeten och massiva investeringar i , system och personal innebär såväl möjligheter som utmaningar för de företag som ingår i värdekedjan, oavsett om de levererar direkt till försvaret eller om de är underleverantörer.  

Syfte och innehåll

Syftet med konferensen är att diskutera företagens och näringslivets roll i den fortsatta utvecklingen och förstärkningen av svensk försvarsförmåga. Konferensen är en mötesplats för ets aktörer med fokus på inspiration, kunskapsdelning och nätverkande. 

  • Hur utvecklas försvarsmarknaden på kort och lång sikt?  
  • Hur bidrar näringslivet i att skala upp försvarsförmågan?  
  • Hur påverkas leverantörernas fokus och affärsstrategi? 
  • Hur säkerställs samverkan, effektivitet och innovation?  
  • Hur utvecklas regelverken som kringgärdar upphandlingen? 

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som har en yrkesmässig koppling till totalförsvaret (myndigheter, organisationer och företag), försvarsmarknaden, det civila försvaret eller annan organisation med koppling till frågor som territoriell integritet eller kritisk infrastruktur. Du kanske arbetar på: 

  • Företag som vill växa på försvarsmarknaden genom att skapa nya affärer och samarbeten 
  • Företag som idag inte är verksamt på försvarsmarknaden, men vill träffa företag eller förstå förutsättningarna 
  • Etablerat större företag som vill förstå det erbjudande mindre företag har 
  • Myndigheter eller organisation som vill öka sin kunskap om marknaden och lära känna företagen
Stockholm
24 september 2024

Plats

Blique by Nobis, Gävlegatan 18, Stockholm

Tid

Kl. 09:00-17:00

Organisatör

Ny Teknik Education i samarbete med SOFF och Sveriges Ingenjörer

Avgift

5 900 kr per person.

Till anmälan
Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se

Relaterade evenemang