Hoppa till innehåll

Branschstatistik 2022 – fortsatt tillväxt

Årligen samlar föreningen uppgifter från medlemsföretagen och presenterar som branschstatistik i syfte att öka kunskapen om försvars- och säkerhetsmarknaden över tid. Statistiken avser försvarsprodukter samt produkter för samhällssäkerhet.

Sammanfattning statistiken:
• Branschen omsatte närmare 51,5 miljarder kronor året 2022.
• Jämfört med föregående år är det en ökning på 7%.
• Exporten ökade med 26% i jämförelse med föregående år.

Omsättningen
Även 2022 fortsatte marknaden att öka, även om tillväxten inte riktigt var lika stark som året 2021. Den totala omsättningen 2022 (försäljning inom försvar- och samhällssäkerhet till svenska och utländska myndigheter, oavsett klassning) uppgick till 51 438 miljoner kronor (jämfört med 47 972 mkr året innan).

Om året 2021 präglades av flera stora leveranser till den svenska kunden så blev året 2022 svagare betydligt svagare för företagen i Sverige. Företagens försäljningen till svensk kund minskade med 2,5 miljarder kronor samtidigt som exporten ökade med sex miljarder.

Medarbetare
Antalet anställda hos medlemsföretagen vilka arbetar med teknik och kunnande inom samhällssäkerhet och försvar uppskattades året 2022 till ca 28 400 medarbetare.

Exporten
Exporten ökade från 22 miljarder till 28 miljarder kronor i jämförelse med föregående år. 2021 var ett svagt år på exportmarknaden, främst orsakad av pandemin förevarande år, när nedstängningen av resandet och karantänrestriktioner starkt påverkade internationell försäljning. Att exporten åter är i nivå med året 2019, inför pandemin, är inte oväntat. Exporten utgjorde 55,2% av omsättningen. Sverige fortsätter dock att vara världens mest internationaliserade land med en kvalificerad teknik- och kunskapsbas. I statistiken finns, liksom tidigare år, enskilda toppar för olika länder och regioner.

Tekniken
En betydande del av omsättningen utgörs fortsatt av produktutveckling, ca 15,1% gick till forskning och utveckling (). I absoluta tal är det fortsatt i nivå med de senaste fem åren om än procentuellt några decimaler lägre än tidigare år. Lite dryga 40% av omsättningen till försvarsmakter och relaterade myndigheter med ansvar för säkerhet bedömdes vara tillståndspliktig enligt lagen om . Andelen produkter med dubbel användning är fortsatt hög, liksom en ökning även av civila produkter och tjänster vilka inte är tillståndspliktiga.

Marknader
Den amerikanska försvarsmarknaden är den i särklass största icke-nordiska för de små- och medelstora företagen. Norden, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland är över tid de marknaderna av störst betydelse för företagen.

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang