Hoppa till innehåll

Kritik och initiativ inom cybersäkerhetsområdet

Igår presenterade regeringen flera åtgärder för stärkt cybersäkerhet och idag kom även Riksrevisionens rapport.

Såväl regeringens förslag som Riksrevisionens slutsatser lyfter två viktiga faktorer för ett effektivt skydd av Sveriges digitala samhälle; 1) ökad samverkan med näringslivet samt 2) en aktiv, levande cybersäkerhetsstrategi.

SOFF välkomnar såväl granskning som förslag avseende förstärkt samarbete med näringslivet. Marknaden har att själv hantera de utmaningar och risker som digitaliseringen innebär – men det förutsätter ett effektivt regelverk, en god kompetensförsörjning samt delning av hotinformation.

– Branschen ser fram emot fortsatt dialog kring hur delning av hotinformation mellan stat och näringsliv kan åstadkommas. I samverkan med näringslivet, bör centret arbeta fram och upprätthålla en nationell gemensam och samlad cyberlägesuppfattning och förmedla denna till relevanta aktörer, båda i den offentliga sfären och i det privata näringslivet, konstaterar SOFFs generalsekreterare Robert Limmergård.

– Ur vårt perspektiv har säkerhetsarbete i hela samhället varit underfinansierat under en period. En önskvärd och rimlig nivå i termer av finansiering är därför att nya medel tillförs. Om nödvändigt bör ett separat regleringsbrev och en egen tillhörande budget tillföras det nya centret, understryker Ronja Ahlberg ansvarig för cyberförsvarsfrågorna vid föreningen.

SOFF representerar företag med kvalificerad kompetens och lösningar inom cybersäkerhet. Företagen är verksamma inom samtliga samhällsviktiga sektorer.

Länk till regeringens förslag samt Riksrevisionens rapport. I stort är fortsatt även föreningens inspel inför inrättandet av det nationella cybersäkerhetscentret relevant.

Relaterade nyheter