Hoppa till innehåll

FoT-utbudet inom cyberförsvar

Resultatet av kartläggningen av pågående forskningsprojekt på nationell, EU och Nato nivå finner ni i följande excelfil.

I insamlandet av information har vi utgått från begreppen: cyberförsvar; cybersäkerhet; IT-säkerhet; säkerhet i informationssystem; informationssäkerhet; datasäkerhet och robusta system. Begreppen är utvalda för att kunna göra en avgränsning till det område som torde vara relevant för SOFF medlemsföretag. Det kan säkerligen finnas fler projekt som tangerar området, men här har vi valt att göra vår avgränsning. En reflektion är att det inom forskningsområdet försvårar att finna information när så många olika begrepp används och det inte riktigt finns en röd tråd.

Vi kommer med detta arbete fortsätta att analysera hur utbudet av offentligt finansierade program och projekt möter SOFF medlemsföretags efterfrågan. Som ett led i analysen av företagens behov har bl.a. en enkätundersökning genomförts som redovisar hur företagen idag finner information, vilken typ av innovations- och forskningsprogram de söker samt deras syn på internationellt samarbete.

Ambitionen är att presentera kartläggning och analys i en rapport vilken sedan kommer att vara underlag för ett rundabordssamtal under hösten 2021. Vi tar gärna emot kommentarer och reflektioner kring kartläggningen inför höstens samtal.

För mer information kontakta Carina.

Relaterade nyheter