Hoppa till innehåll

2025 tittar på en cyberkarriär

SOFF jobbar med att bredda bilden av cyberbranschen och att lyfta förebilder som dagens unga kan identifiera sig med. Vad gör en cyberforskare, hur ser en vanlig dag ut på cybersoldatutbildningen och hur är det att gå ett cybertraineeprogram? Det är frågor vi besvarar i denna miniserie om #JobbaMedCyber. Med hjälp av tre individer som gått olika vägar för att nå cyberbranschen vill vi belysa olika karriärmöjligheter för den som vill försvara vårt digitala samhälle.

Cyberforskare - Matildha
Cyberforskare – Matildha

I film ett får vi träffa Mathilda som jobbar med forskning inom cyberområdet hos FOI. FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet, och jobbar bland annat för att utveckla Sveriges förmåga inom cybersäkerhetområdet. Vi träffar Matildha i CRATE som är en av Europas första och största cyberanläggningar och utvecklas i samverkan mellan FOI, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I CRATE emuleras komplexa IT-miljöer, samhällsviktiga styrsystem och cybersäkerhetsscenarier för att möjliggöra utbildning, träning, övning, demonstrationer, utvärdering och framtagande av ny kunskap för att utveckla totalförsvarets förmåga i cybermiljön.

Cybertrainee – Sophie

I film två träffar vi Sophie som går ett traineeprogram i cybersäkerhet och vill hjälpa företag att skydda sig mot cyberattacker. Traineeprogrammet Sophie går samlar både jurister och systemvetare med intresse för teknik och management och dagarna kombineras av studier och föreläsningar med praktiskt lärande i konsultuppdrag inom säkerhet. Företag är en stor del i cyberförsvaret av Sverige inte minst genom dess centrala roll i Sveriges kritiska infrastruktur men också genom att leda teknikutveckling inom cyberområdet och genom att stödja andra företag och myndigheter i regulatoriska frågor och områden genom expertis och sakkunskap.

Cyberförsvarare - Ester
Cyberförsvarare – Ester

I film tre berättar Ester om hur cybersoldatutbildningen hos Försvarsmakten ser ut och vad det bästa är med hennes jobb. Cybersoldatutbildningen samlar personer som är kreativa, analytiska och är intresserade av problemlösning. Vi får höra om hur en vanlig dag ser ut för cybersoldaterna och vad den som är intresserad av att bli cybersoldat kan göra för att förbereda sig. Cybersoldaterna får en unik utbildning och kompetens som är efterfrågad både inom privat och offentlig sektor.

SOFF arbetar med att uppdatera vår kompetensrapport samt vi har nyligen även lanserat cyber-emojisar i syfte att bredda bilden av cyberbranschen genom enkla uttryck.

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang