Hoppa till innehåll
26 jan 2023
Metodstöd för cybersäkerhetskompetens

På lång sikt kommer resultatet av denna insats bidra till att Arbetsförmedlingen har tillgång till metodstöd och verktyg som stöttar med att synliggöra cybersäkerhetskompetenser för alla arbetssökande i Sverige. Metodstödet utvecklades genom en intervjumall som syftar till att snabbare synliggöra nyanländas färdigheter inom cybersäkerhet samt mjuka och hårda färdigheter som är viktiga i branschen. Sedan, …

Läs mer
Klas Wåhlberg
20 jan 2022
”Att hantera EU-frågorna ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv ter sig helt centralt ”

– Totalförsvarsfrågorna är på väg att få en mycket större plats på agendan, och inte bara för de som är intresserade, utan av skäl som omvärlden gör det tydligt för oss, säger Klas Wåhlberg, ny styrelseledamot i SOFF. Klart är att Wåhlberg går in i styrelsen för SOFF under en turbulent säkerhetspolitisk tid. Intervjun görs …

Läs mer
11 nov 2021
2025 tittar på en cyberkarriär

SOFF jobbar med att bredda bilden av cyberbranschen och att lyfta förebilder som dagens unga kan identifiera sig med. Vad gör en cyberforskare, hur ser en vanlig dag ut på cybersoldatutbildningen och hur är det att gå ett cybertraineeprogram? Det är frågor vi besvarar i denna miniserie om #JobbaMedCyber. Med hjälp av tre individer som …

Läs mer
21 sep 2021
Akademisk praktik VT2022

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att verksamma företag i Sverige ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Till våren 2022 vill vi gärna ta emot en akademisk praktikant till vårt kontor på Östermalm i …

Läs mer
1 dec 2020
Alla har en plats i vår bransch

– Med den här plattformen breddar företag och myndigheter tillsammans bilden av försvarsbranschen, och visar vilket kompetensbehov som finns, säger Anders Klintäng, konsult inom projektledning och informationssäkerhet på Combitech som varit delaktig i samarbetet med plattformen. – Grundförutsättningen är att vi behöver bli fler i branschen och växa som helhet för att kunna uppfylla de …

Läs mer
27 nov 2020
Samarbete ska locka fler till försvarssektorn

Försvarssektorn har, som alla branscher idag, ett stort behov av kompetens. För att locka intresserade personer till sektorn, behöver man med gemensamma krafter lyfta fram vilka som verkar inom sektorn, visa varför den behövs och berätta vilka som kan jobba där, menar Jonas Wannberg. – Det här är en efterlängtad satsning på kompetens och personalförsörjning. …

Läs mer
25 nov 2020
Ny webbplats ska locka fler till försvarssektorn

Webbplatsen är en gemensam satsning på kompetensförsörjning mellan Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF, och de tre försvarsmyndigheterna Försvarsmakten, FMV och Fortifikationsverket. – Syftet med plattformen är att fånga upp intresserade personer, bredda bilden av försvarssektorn och visa vad en karriär här kan innebära. Nu tar vi ett gemensamt ansvar företag och myndigheter och lyfter fram att …

Läs mer