Hoppa till innehåll

Alla har en plats i vår bransch

– Med den här plattformen breddar företag och myndigheter tillsammans bilden av försvarsbranschen, och visar vilket kompetensbehov som finns, säger Anders Klintäng, konsult inom projektledning och informationssäkerhet på Combitech som varit delaktig i samarbetet med plattformen.

– Grundförutsättningen är att vi behöver bli fler i branschen och växa som helhet för att kunna uppfylla de krav som finns i totalförsvaret. Vi hoppas att plattformen blir en samlingsplats där försvarssektorn kan möta intresserade personer som också kan tillföra något till branschen. Jag tycker att vi generellt sett är duktiga på att ta tillvara människors potential men vi behöver bli fler, fortsätter han.

Samarbete en viktig förutsättning
Anders Klintäng understryker betydelsen av att göra den här typen av satsning tillsammans, företag och myndigheter. Inte bara för att rekrytera fler utan också för att bredda bilden av branschen och vilka möjligheter och vilket kompetensbehov som finns.

– Som jag ser det så har alla en plats i vår bransch. Totalförsvaret är en bred verksamhet, det behövs allt från soldater och sjömän till exempelvis programmerare, logistiker och specialister på cybersäkerhet. Vi behöver bli fler med olika kunskaper, bakgrund, övertygelser och erfarenheter, det handlar om att hitta rätt plats för individen.

Vad uppskattar du mest med att jobba inom försvarssektorn?

– Jag uppskattar den förändringsvilja och utvecklingstakt som finns här både hos försvarsföretag och myndigheter. Det är roligt att se hur man vågar satsa på nya sätt att tänka och till exempel ge nya personer möjlighet till ledarskap.  Samtidigt är det häftigt att hela tiden vara med och skapa värde och utveckling för Sverige. Om du vill göra samhällsnytta och stå upp för demokrati och allas lika värde, så är försvarssektorn rätt plats.

Länk till försvarskarriär.se

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang