Hoppa till innehåll

Ny webbplats ska locka fler till försvarssektorn

Webbplatsen är en gemensam satsning på kompetensförsörjning mellan Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF, och de tre försvarsmyndigheterna Försvarsmakten, FMV och Fortifikationsverket.

– Syftet med plattformen är att fånga upp intresserade personer, bredda bilden av försvarssektorn och visa vad en karriär här kan innebära. Nu tar vi ett gemensamt ansvar företag och myndigheter och lyfter fram att vi är en bred sektor med många starka och attraktiva arbetsgivare, säger Robert Limmergård, generalsekreterare på SOFF.

På webbplatsen lyfter man gemensamt fram det kompetensbehov och de möjligheter som finns inom hela försvarssektorn. Plattformen kommer löpande att fyllas på med berättelser från olika medarbetare och med information om lediga tjänster i olika delar av sektorn.

– Styrkan i forsvarskarriar.se är att vi som sektor samarbetar istället för att synas var för sig. Från Försvarsmakten vill vi förutom att visa våra heltidskarriärer civilt som militärt också lyfta fram möjligheten som finns att tjänstgöra deltid inom Försvarsmakten samtidigt som du har en annan civil karriär och huvudsysselsättning. Vi ser även att vi tillsammans kan nå målgrupper som tidigare kanske inte sett försvarssektorn som en självklar arbetsgivare, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

Även i SOFF:s medlemsgrupp som hanterar kompetensförsörjningsfrågor ser man fram emot att ta del av satsningens utfall.
– Inom försvarssektorn finns möjligheter för alla. Försvarskarriär är en viktig plattform för att synliggöra karriärmöjligheter för de som ska välja arbetsgivare eller utbildning. Att försvarssektorn är tillgänglig och konkurrenskraftig är viktigt. Därför välkomnar jag Försvarskarriär och ser fram emot att ta del av hur plattformen utvecklas, säger kompetensgruppens ordförande Jonas Wikman, HR Direktör på BAE Systems Hägglunds.

– Vi är mycket stolta att tillsammans med de tre försvarsmyndigheterna presentera en gemensam och överblickbar plattform för försvarssektorns kompetensförsörjning. Det gynnar medverkande aktörer och därmed även Sverige, avslutar Robert Limmergård.

 

Länk till pressmeddelandet. 

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang