Hoppa till innehåll

Kompetensförsörjning grundförutsättning för försvarsförmåga

Vårt försvar försörjs av kunskap och teknik där kompetensförsörjning är en central fråga. Både i det korta och i det långa perspektivet. För att försvara Sverige, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer så har tiotusentals valt en försvarskarriär.

För att möta en förändrad omvärld behöver vi bli fler. Vi behöver bli fler inom olika yrkeskategorier. Ingenjörer, lagerpersonal, jurister, soldater, projektledare, statsvetare, HR-personal, officerare, produktionspersonal och administratörer – alla behövs och kan bidra till att trygga vår demokrati och säkra det som är skyddsvärt i vårt samhälle. En lyckad kompetensförsörjning bygger på samarbete där vi tillsammans tar ansvar för att långsiktigt stärka branschen.

Utöver samarbetet kräver en framgångsrik kompetensförsörjning ett aktivt folkförankringsarbete och en kunskapshöjning kring et. Genom att öka kunskapen om att vi alla är en del av Sveriges totalförsvar skapar vi förutsättningar för att fler väljer en karriär inom försvarssektorn.

I grunden handlar det om att göra sektorn tillgänglig och attraktiv. Det handlar om att visa vilka vi är vad vi gör. SOFF driver tillsammans med partners flera projekt och initiativ som syftar till att tillgängliggöra sektorn, öka kunskapen samt få fler att välja försvar:

  • Vandringsutställningen ”Tänk om… Tillsammans i Krig och Fred” är ett samverkansprojekt mellan Försvarsmakten, SOFF och SFHM. Utställningen syftar till att höja medvetenheten, öka försvarsviljan hos unga vuxna samt bidra till en större kunskap om de värden vi vill försvara. Under 2023 genomfördes över 5000 unika samtal med studenter från fem lärosäten. Utställningen vandrar vidare under 2024 med 17 inplanerade stopp.
  • Totalförsvarskunskap.se är ett viktigt och inspirerande initiativ från Försvarsmakten som särskilt riktar sig mot gymnasielever. Syftet är att öka kunskapen om Sveriges totalförsvar samt vilken roll den enskilde individen själv och tillsammans med andra har. Utbildningen som främst är framtagen mot en yngre målgrupp är minst lika lämplig för medarbetare som är nya inom sektorn. SOFF kommer därmed fortsatt sprida utbildningen inom näringslivet samt verka för att Totalförsvarskunskap blir en del av berörda läro-, kurs, och ämnesplaner.
  • Försvarskarriär.se är ett samarbetsprojekt mellan SOFF:s medlemmar, Försvarsmakten, FMV, FRA och Fortifikationsverket. Projektet syftar till att tillgängliggöra försvarssektorn, få fler att välja en försvarskarriär samt bredda bilden av försvarssektorn. Under 2023 nåddes över 500 000 personer av innehåll från Försvarskarriär. Tillsammans med våra partners och medlemsföretag vill vi berätta om vad det innebär att välja att göra skillnad och att stå upp för demokratiska värderingar, ett starkare skydd och försvar av Sverige.
  • Försvarssektorssamarbetet som syftar till att gemensamt inom sektorn identifiera samt arbeta med projekt som långsikt stärker sektorns kompetensförsörjning och får fler människor att bli en aktiv del inom totalförsvaret. Försvarssektorssamarbetet, ett samarbete mellan SOFF, Försvarsmakten, FMV, FRA och Fortifikationsverket. Samarbetet syftar till att långsiktigt stärka kompetensförsörjningen av sektorn, dela erfarenheter samt driva gemensamma kompetensförsörjnings projekt.
  • Föreningens medlemsgrupp för kompetensförsörjning som aktivt arbetar med föreningens strategiska kompetensförsörjningsarbete samt inriktar de projekt som föreningen driver inom området.
Kontaktperson
Hanna Olofsson Stabschef 08-782 08 75 072-521 76 60 hanna.olofsson@soff.se

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang