Hoppa till innehåll

Fem frågor till Pia Sandvik – ny i styrelsen

Vid en extra föreningsstämma har Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen, valts som ny ledamot av styrelsen. Pia ersätter där Klas Wåhlberg.
Pia Sandvik, ledamot av SOFFs styrelse och vd Teknikföretagen
Pia Sandvik, ledamot av SOFFs styrelse och vd Teknikföretagen

Vem är du och vilken bakgrund tar du med dig till styrelsen?

Jag har en bred erfarenhet från såväl industri, som akademi och forskningsinstitut där vikten av kunskap, teknik och utveckling varit en gemensam nämnare. De genomsyrar också mitt synsätt i SOFFs styrelse. Säkerhet och försvar behöver byggas och baseras på avancerad teknik. Det skapar konkurrenskraft.

Hur ser du på utvecklingen inom försvar och säkerhet?

Ingen har undgått att vi har det sämsta säkerhetsläget sedan det andra världskriget och detta påverkar givetvis oss alla. Även ett kommande Nato-medlemskap kommer att påverka oss som nation. Detta påverka oss på flera olika sätt inom allt från kompetensbehov, möjligheter inom forskning och utveckling till hur svenska företags konkurrenskraft kan stärkas. Detta är områden som är viktiga för oss och som Teknikföretagen driver.

Företagen besitter stor kompetens i säkerhetsfrågor, men likväl behövs ett ökat och snabbare informationsutbyte kring hot och sårbarheter. Detta gäller inte minst cyber, där hoten är rörliga mål och där samarbetet mellan privat och offentligt måste förbättras. Läget är bekymmersamt. Mängden, och professionalismen, i de cyberattacker som riktas mot industrin i Sverige växer och vi ser ingen ljusning på horisonten.

Vad tror du är mest betydelsefullt för företag att beakta i dagens säkerhetspolitiska klimat?

En ökad medvetenhet kring hot och risker är A och O. Kunskapen kring sårbarheter och hot är ett arbete som kan initieras redan här och nu om det inte redan är gjort och som bör omfatta alla på företagen, från ledningen till de anställda. Däremot är det upp till varje företag att dra sina egna slutsatser och konklusioner kring vilka åtgärder som är möjliga, nödvändiga och önskvärda. Förutsättningarna varierar stort från företag till företag och det måste vi ha förståelse för.

Vilka åtgärder anser du att politiken bör vidta för att stärka Sveriges position som innovationsland?

Behovet av ny kunskap är den gemensamma nämnaren för de utmaningar som Sverige och världen står inför. Våra resurser är begränsade och vi kan inte vara bäst på allt.  Sverige behöver därför tydliga prioriteringar. En nationell teknik- och innovationsstrategi skulle vara ett välkommet tillskott för att motverka den fragmentisering, kortsiktighet och den ad hoc mässigheten som präglar teknikpolitiken i Sverige.

Svensk industri har unikt starka förutsättningar att bidra med nödvändig kunskap, men företagen kommer inte att klara uppgiften på egen hand. Staten måste tillsammans med industrin göra omfattande investeringar i långsiktig, strategisk forskning och innovation.

Sverige behöver tydliggöra ambitionen om att vi som land ska vara teknikledande och bygga vidare på de styrkor vi har inom exempelvis fordon, maskiner, telekom, energi och försvar. Då behövs mer satsningar – inte mindre. De neddragningar som aviserats för Vinnova är helt fel väg att gå och kommer skada vår konkurrenskraft. Här borde vi i stället följa exemplet från andra länder som redan genomför och planerar för offensiva satsningar på industrin och framväxande teknik.

Varför är SOFF viktiga för Teknikföretagen och hur ser du på samarbetet mellan föreningarna?

Säkerhets- och försvarsfrågorna går in i många av Teknikföretagens medlemmars frågor eftersom många civila företag skapar förmåga inom såväl det civila som militära försvaret. Dessutom är satsningar inom dual-use viktiga. En stor del av innovationskraften finns inom det civila, men kan nyttjas av det militära. Här har Teknikföretagen och SOFF mycket att lära varandra och vi har ett nära samarbete kring flera olika områden. Detta samarbete kan vi dessutom utveckla vidare.

Läs mer om Pia här.

Kontaktperson
Pia Sandvik vd, Teknikföretagen

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang