Hoppa till innehåll

Att praktisera på SOFF – vad gör man? En intervju med Mattias Levin

Under våren har Mattias Levin gjort akademisk praktik på SOFF:s kansli.
Mattias Levin inleder seminarium
Mattias Levin inleder seminarium

Varför sökte du dig till SOFF?

Jag kom i kontakt med SOFF via den mentor jag hade via Försvarshögskolan. Jag hade sen tidigare erfarenhet av branschorganisationer men fick av henne en bild av hur SOFF arbetade. Mitt intresse har alltid varit försvarsfrågor så när det var dags att söka praktik kändes SOFF som en perfekt plats att vara på. Jag har svårt att tänka mig en praktik där man får en så bred skolning i försvarsmarknaden och hur den fungerar.

Vad har du för tidigare erfarenheter och vilket program pluggade du?

Jag har en bakgrund som civilekonom och har arbetat på bland annat Svenskt Näringsliv. Därefter ster på Försvarshögskolan och slutligen en master i statsvetenskap vid Uppsala universitet där sista terminen vigdes åt en praktikperiod. Därutöver är jag är engagerad i Försvarsmakten, vilket har varit nyttigt under praktikperioden.

Hur blev du bemött av alla som arbetar på SOFF?

Det har från första till sista dagen varit en fantastisk arbetsplats att vara på. Bemötandet från alla medarbetare har varit välkomnande och stöttande och jag kände mig snabbt som en del av arbetsgruppen. Speciellt viktig har generalsekreterare, min handledare varit. Att dras med i möten och direkt få frågor om jag har några idéer eller inspel har varit positivt. Visa framfötterna och kom med bra initiativ så kommer det att finnas spännande möjligheter under praktiken.

Vad har arbetat med under praktiken?

Jag har speciellt engagerat mig utefter tre spår. Dels projektlett seminarium och rundabordssamtal med företag och myndigheter om hur försvarsproduktion kan skyddas mot sabotage, infiltration och kartläggning. Jag har även anordnat seminarium om 3d-skrivare och additiv tillverkning av försvars. Det var intressant att höra hur företag och myndigheter arbetar med detta och vi fick även med oss erfarenheter från hur man arbetar med detta för att stötta Ukrna. Det sista fokusområdet jag hade var en analys av försvarsberedningens slutrapport om hur Sveriges försvar ska utformas fram till 2030. Vid sidan av detta har jag deltagit i företagsbesök, moderat panelsamtal, skrivit underlag, deltagit i mässor samt varit med och stöttat i föreningens aktiviteter och möten.

Vad tar du med dig från praktiken?

Jag tar med mig en djupare förståelse av branschen och hur företag, myndigheter, akademi och andra kan samverka för att förbättra denna sektor. Sverige och Europa befinner sig i ett allvarlig säkerhetspolitiskt läge så resultatet av denna samverkan har verklig betydelse. Det allvaret finns hos företagen och myndigheterna men det finns mer att göra för att öka Sveriges och våra allierade och partners säkerhet i en osäker värld.

Att få arbeta med frågor som rör , kravställning och regleringar har varit intressant då det gett en större förståelse för det eko-system som är försvarssektorn. Den internationella dimensionen med de strukturer för försvarsmateriel som finns inom Nato och EU har också varit spännande att fördjupa sig i.

Jag tar även med mig lärdomar av projektledning, kommunikation och gott ledarskap. SOFF arbetar på ett fantastiskt sätt där medarbetare får förtroende och frihet och där alla stöttar och bidrar. Dessa lärdomar har gjort att jag växt både i min yrkesroll och som person.

Slutligen är jag tacksam för de många möten jag haft med engagerade individer på företag, hos myndigheter och organisationer. Det har varit en stark upplevelse att se och träffa så många människor på olika nivåer och funktioner som arbetar hårt för Sveriges och västvärldens säkerhet. Det har också gjort att jag har fått ett brett kontaktnätverk som kommer att vara nyttigt i framtiden.

Har du några medskick till branschen?

Den omställning som Sverige och hela västvärlden genomgår på försvarsområdet efter Rysslands invasion av Ukraina är stor, ryckig, ibland plågsam, men fullständigt nödvändig. Efter 30 år av förhållandevis lugn ska branschen och myndigheter och politiken ställa om till nya förutsättningar. Det är en stor omställning mentalt, men självklart också när det gäller regler, lagar och processer. Mitt medskick är att fortsätta och utveckla den dialog som finns mellan branschens alla parter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sektorn. Det finns ett stort engagemang hos företag, organisationer, akademi och myndigheter som ska tillvaratas och vidareutvecklas.

En sista hjärtefråga för mig är innovation och utveckling. Försvarssektorn måste fortsätta att utvecklas och ta till sig nya innovationer då modern krigföring ständigt utvecklas. För det finns ju alltid en motståndare som också blir bättre och tar till sig nya teknologier. Då är det viktigt att vi kan vara i framkant och fortsätta utveckla den närmast unika förmågebredd som finns i Sverige.

Vad ska du ägna dig åt härnäst?

Under sommaren kommer jag att arbeta med ett projekt för SOFF, vilket är väldigt roligt. Just nu är jag i olika processer och vi får se vad det i slutändan blir men jag är alltid öppen för spännande utmaningar inom försvarssektorn! Stärkt av mina erfarenheter från min praktik på SOFF.

Länk till Mattias Levin på LinkedIn.

Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang