Hoppa till innehåll

Hållbar ammunition – branschen driver projekt med stöd av Vinnova

Kriget i Ukraina har visat att europeisk ammunitionsförsörjning måste understödjas för stärkande av produktion, i linje med EU:s förordning om stöd till tillverkning av ammunition. För att företagen ska förmå tillmötesgå efterfrågan, utan att göra avkall på miljömässiga värden, krävs samkoordinering för att företagens behov och möjligheter för ökad hållbarhet ska kunna tillvaratas.

SOFF har, tillsammans med medlemsföretag och FMV, fått medel från Vinnova för ”Projekt Grön och Hållbar Ammunitionsförsörjning” (PROGHA) som syftar till att öka möjligheter till en ökad hållbarhet vid utformning av styrmedel inom ammunitionsförsörjning. Syftet är att främja cirkulära processer och hållbarhetsvärden inom framtida sförfaranden inom ammunitionsområdet.

Projektet har två delområden. Det första ska ta fram förslag på riktlinjer för framtida utformning av styrmedel inom ammunitionsförsörjning för främjande av cirkulära processer och hållbarhetsvärden inom framtida upphandlingsförfaranden. Det andra utgör ett processtyrningsdokument för utvecklingsarbete inom hållbarhet, vilket ska främja organisationer som söker skapa och intensifiera utvecklingsarbeten inom hållbarhet. Detta möjliggörs genom ett öppet processtyrningsdokument som SOFF författat, baserat på metodik och processtyrning utifrån PROGHA och dess föregångare Projekt grön omställning. 

Koordinerande projektpart är SOFF. Övriga medverkande är Saab, Nammo, Eurenco och Bofors Test Center. Dessutom medverkar Försvarets verk (FMV) i referensgruppen.

Projektet löper över 15 månader.

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang