Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för Kompetensförsörjning

Den 31 oktober kl. 10:00-11:00 har Kompetensförsörjningsgruppen sitt femte möte för 2024. Gruppen arbetar med att ta fram samt aktivt arbeta med prioriteringar och mål för föreningens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Gruppens prioriterade frågor för 2024 är:

  • Framtagandet av en handlingsplan för hur föreningen ska arbeta långsiktigt och strategiskt med Kompetensförsörjningsfrågan.
  • Bilden av branschen där fokus ligger på framtaget av en verktygslåda för extern och intern kommunikation hos försvars- och säkerhetsföretag.
  • Krigsplacering av medarbetare på företag inför kommande allmän tjänsteplikt. Medlemsgruppen arbetar med att ta fram en FAQ kring vanligt förekommande frågor samt ett kommunikationsstöd.
  • Kompetensutbyte vilket inkluderar fortsatt dialog mellan företag och myndigheter kring Traineeprogram och växeltjänstgöring. Det innefattar även utbyte av erfarenheter där modeller hittas för att dela kompetens i win-win anda.
  • Försvarssektorssamarbetet, ett samarbete mellan SOFF, Försvarsmakten, FMV, FRA och Fortifikationsverket. Samarbetet syftar till att långsiktigt stärka kompetensförsörjningen av sektorn, dela erfarenheter samt driva gemensamma kompetensförsörjnings projekt.

Kallelse och mötesagenda publiceras på SOFF-portalen.

För mer information, vänligen kontakta Hanna

Länk (digitalt), Stockholm
31 oktober 2024

Plats

SOFF, Storgatan 5 samt digitalt via Teams

Tid

Kl. 10.00-11.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Kontaktperson
Hanna Olofsson Stabschef 08-782 08 75 072-521 76 60 hanna.olofsson@soff.se