Hoppa till innehåll

SOFF om genomförandet av NIS2-direktivet

Vi har har lämnat vårt remissvar på delbetänkandet av utredningen om genomförandet av NIS2- och CER-direktiven. Vi är positiva till att gemensamma grundläggande krav på IT-säkerhet införs för kritisk infrastruktur, vilket kommer att höja cybersäkerheten i hela Sverige.

Dock ser vi en risk med att tillsynsansvaret fördelas över flera myndigheter, vilket kan leda till ekonomisk och praktisk ineffektivitet. Vi understryker vikten av att tillsynsmyndigheterna koordinerar sina föreskrifter för att undvika olika krav på samma företag.

För våra medlemsföretag är det avgörande med tydliga vägledningar för att navigera de nya regelverken, särskilt för små och medelstora företag som kan ha begränsade resurser. Vi välkomnar initiativ för att stärka privat-offentlig samverkan och betonar vikten av en effektiv incidentrapportering och en gemensam kontaktpunkt för att underlätta kommunikationen.

Läs vårt fullständiga yttrande och få en djupare inblick i våra kommentarer och förslag här.

Kontaktperson
Ronja Ahlberg, områdesansvarig för cyberförsvar på SOFF
Ronja Ahlberg Områdesansvarig cyberförsvar 08 782 08 79 072-540 11 61 ronja.ahlberg@soff.se

Relaterade nyheter