Hoppa till innehåll
Samverkan_nato_sverige
27 feb 2024
Vad innebär Nato för företagen?

Vad innebär ett Nato medlemskap för försvarsföretagen? För försvarsföretagen innebär ett medlemskap att ett antal nya affärsmöjligheter skapas. Som ett ”allierat” företag har företag i Sverige möjlighet att registrera sig i ett antal olika databaser för kommande upphandlingar som flera Nato-myndigheter som exempelvis NSPA och NCIA genomför. Företagen kan också få tillgång till flera viktiga …

Läs mer
19 maj 2022
SOFF om medlemskap i Nato

Vi ser samlat positivt på ett medlemskap förutsatt att det är viktigt att detta också erbjuder företagen utvecklingsmöjligheter. Föreningen har sedan 2004 utgjort kontaktnod för svenska företag till Nato. I denna egenskap agerar vi efter beslut av regeringen. Frågan om hur företagen i Sverige möter upp Natos arbete inom resiliens (och dess koppling till totalförsvaret) …

Läs mer
Flaggor: Nato och Sverige
6 apr 2021
Internationella samarbeten viktiga för företag

– Det är viktigt att företag i Sverige har samarbetspartner runt om i Europa och världen, inte minst med tanke på ett alltmer osäkert omvärldsläge, säger Matilda Karlsson, projektledare på SOFF:s kansli som koordinerar frågor kopplade till bland annat EU, Europeiska försvarsfonden (EDF) och Nato. Hon stöttar också medlemsföretag som vill hitta en väg in …

Läs mer
Flagga: Nato
9 feb 2021
SOFF:s roll i Nato Industrial Advisory Group (NIAG)

De internationella samarbetena inom ramen för försvar och säkerhet är högaktuella och SOFF får på nästan daglig basis, information om nya studier och projekt som bedömt skulle kunna vara av intresse för många av våra medlemmar. Nato har förstått behovet av ett nära engagemang med säkerhets- och försvarsföretag. Därför skapades NIAG – ett rådgivande organ …

Läs mer
15 jun 2017
Sverige ansluter sig till Natos kodifieringssystem

Sedan året 1995 har SOFF drivit frågan om implementering av Natos kodifieringssystem i Sverige. I slutet av maj, på möte med Natos kodifieringskommitté i Australien, fattades formellt beslut om att välkomna Sverige in i samarbetet. Idag hölls en ceremoni där avtalet undertecknades. Avtalet undertecknades från Nato av Thierry Vanden Dries, ordföranden för Natos kodificeringskommitté. Konteramiral Thomas Engevall, Försvarets …

Läs mer