Hoppa till innehåll
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Miljö- och hållbarhet

Försvarssektorn finns för att skydda vårt samhälle och försvara vår miljö. Det kräver ett tydligt fokus på alla aspekter av hållbarhet. Säkerhets- och klimatfrågan går dessutom hand i hand. Delvis eftersom klimatförändringar medför ökad instabilitet och krig har stor miljöpåverkan. Delvis eftersom hållbar utveckling förutsätter fred.

Vi ser idag en allt starkare koppling mellan säkerhet och klimatförändringar. Våldsamma konflikter är kanske det allvarligaste hindret mot många länders utveckling. Klimatförändringar medför även ökad risk för konflikter, inte minst när det späder på ojämlikheten och fattigdomen vilket i sin tur riskerar att öka instabiliteten. Krig leder dessutom till omfattande förödelse och ökade utsläpp. De företag som dagligen verkar för att försvara freden är således en viktig del av morgondagens hållbara samhälle.  

Försvarsmakten påpekar att ett ”hållbart försvar är ett starkare försvar”, men anger också att det är en utmaning för hela samhället och inte minst för Försvarsmakten, som är i en tillväxtfas, att nå målet.  

Många medlemsföretag arbetar aktivt för att Sverige ska uppnå flera av målen i Agenda 2030. Samtidigt ser SOFF ett tydligt behov av att påskynda omställningen till en cirkulär och hållbar försvarssektor. För att nå fler mål måste hela sektorn arbeta aktivt för att öka resursanvändningen samt utnyttja fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser.  Tillsammans med försvarsmyndigheter driver SOFF därför ett projekt inom cirkulär ekonomi som bland annat försöker belysa vilka svårigheter som föreligger för företag inom försvarssektorn gällande omställning till cirkularitet och hållbarhet.  

Därtill ställs ökade krav om hållbar , både nationellt och internationellt. Sådana krav bör utformas i dialog med företagen för att säkerställa att de blir effektiva, realistiska och ändamålsenliga samt gynnar företagens konkurrenskraft. Därför arbetar vi för ökad samverkan mellan näringslivet och försvarsmyndigheterna. En fråga som nyligen lyfts är hur cirkulära affärsmodeller kan bli aktuella vid offentliga upphandlingar. 

Det går vidare att konstatera att det är en utmaning att möta både miljökrav och de tekniska kraven som ställs av kunder idag. Sverige är en stark och väletablerad exportnation inom säkerhets- och försvarssektorn, det är därför av yttersta vikt att den svenska försvarssektorn ges förutsättningar att skapa ett cirkulärt och hållbart näringsliv genom att förvärva kunskap som kan omvandlas till konkreta handlingsplaner och realiserbara aktiviteter. 

Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se

Relaterade nyheter

Våra områden