Hoppa till innehåll

Remissvar angående förslag till ändringar i CLP

Remissvar gällande EU Kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP)