Hoppa till innehåll

Remissvar angående förslag till ändringar i CLP (M2022/02345)

Remissvar gällande EU Kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP)

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har inte varit en utsedd remissinstans, men då det nya förslaget innehåller omfattande förändringar med avseende på märkning av försvarsmateriel så vill vi ta möjligheten att lämna in våra synpunkter. Det nya förslaget innehåller undantag gällande märkning av ammunition under särskilda förutsättningar, vilket är positivt, dock är det vissa avsikter gällande dessa som behöver
förtydligas. SOFF har granskat förslaget ur ett säkerhets-och försvarsperspektiv och lämnar endast in synpunkter på delarna i förslaget som särskilt rör försvarsmateriel.