Hoppa till innehåll
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Yttrande angående förslag gällande kemiska produkter och biotekniska organismer (2008:245)
Yttrande över ändring för att utöka möjligheten till undantag för försvarsintressen i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen uppskattar möjligheten att yttra sig över i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. SOFFs syn …
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Yttrande över KEMI:s ändring av föreskrifter (KIFS 2017:7)
Yttrande över förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer – implementering av undantag enligt RoHS-direktivet samt vissa ändringar avseende SCIP-databasen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen uppskattar möjligheten att yttra sig över Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) …
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Yttrande angående Nordic EcoLabel
Remissyttrande över förslag till reviderade kriterier för Investeringsfonder och investerings-produkter (Nordic EcoLabel). Bakgrund Nordic EcoLabel Tillgång till konkurrenskraftig finansiering på den finansiella marknaden är väsentligt för att försvars- och säkerhetsföretagen ska kunna verka och utvecklas på sikt. SOFF välkomnar att Nordisk Miljömärkning ger möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Investeringsfonder …
Läs mer
Dokument saknar bild
4 maj 2023
Remissvar angående förslag till ändringar i CLP (M2022/02345)
Remissvar gällande EU Kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har inte varit en utsedd remissinstans, men då det nya förslaget innehåller omfattande förändringar med avseende på märkning av försvarsmateriel så vill vi ta möjligheten att lämna in våra synpunkter. …
Läs mer
Dokument saknar bild
15 mar 2023
Slutrapport – Projekt Grön Omställning
SOFF har, tillsammans med myndigheten Försvarets materielverk (FMV) samt företagen BAE Systems (Bofors och Hägglunds), GKN Aerospace Sweden och Saab, arbetat med det Vinnova-finansierade projektet ”Projekt Grön Omställning”. Projektet har syftat till att ta fram underlag för att underlätta industrins omställning till cirkularitet och hållbarhet samt förstärka global konkurrenskraft och svensk försörjningstrygghet. Mål med projektet …
Läs mer