Hoppa till innehåll

Yttrande angående förslag gällande kemiska produkter och biotekniska organismer (2008:245)

Yttrande över ändring för att utöka möjligheten till undantag för försvarsintressen i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen uppskattar möjligheten att yttra sig över i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

SOFFs syn på kemiska produkter och biotekniska organismer

SOFF:s medlemsföretag svarar för att upprätthålla och utveckla en försvarsteknisk bas som kan stödja utvecklingen av Försvarsmaktens operativa förmåga och bidra till att upprätthålla nationell integritet och självständighet i förhållande till andra stater.

SOFF är positiva till att en förändring av paragraf 24 förordning (2008:245) införs med en utökad möjlighet för Försvarsinspektören för hälsa och miljö att utfärda dispens från EU:s kemikalielagstiftning till att även omfatta sådana dispenser som behövs för att tillgodose svenska försvarsintressen och som avser varor som används för militära ändamål. I detta sammanhang den information som avses i artikel 33 i REACH förordningen och som ska lämnas av varuleverantörerna till Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA.