Hoppa till innehåll

Yttrande angående Nordic EcoLabel

Remissyttrande över förslag till reviderade kriterier för Investeringsfonder och investerings-produkter (Nordic EcoLabel).

Bakgrund Nordic EcoLabel

Tillgång till konkurrenskraftig finansiering på den finansiella marknaden är väsentligt för att försvars- och säkerhetsföretagen ska kunna verka och utvecklas på sikt. SOFF välkomnar att Nordisk Miljömärkning ger möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Investeringsfonder och investeringsprodukter. SOFF har tagit del av förslag till nya kriterier1 samt bakgrund till förslaget2 och har följande invändningar vi önskar framföra:


O7 Controversial weapons
The fund may not invest in companies which themselves or through entities that they control produce or sell nuclear, chemical, biological, cluster and/or (the Ottawa Treaty) land mine weapons, depleted uranium, white phosphorus or components solely intended for use in these weapons.

O8 Conventional weapons
The fund may not invest in companies which themselves or through entities they control derive 5% or more of their revenue† from the production or sale of conventional weapons† and military products used for combat. This also covers firearms for civilian use. However, production or sale of weapons or ammunition for hunting and competition are not excluded.