Hoppa till innehåll

Yttrande över KEMI:s ändring av föreskrifter

Yttrande över förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer – implementering av undantag enligt RoHS-direktivet samt vissa ändringar avseende SCIP-databasen