Hoppa till innehåll

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd avser skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot, i första hand antagonistiska hot så som spioneri, sabotage och terroristbrott. I andra hand syftar säkerhetsskydd mot att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. SOFF arbetar med säkerhetsskydd utifrån ett nationellt och internationellt praktiskt perspektiv.

Säkerhetskänslig verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Uttrycket Sveriges säkerhet tar sikte på sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige, såsom försvaret, det demokratiska statsskicket, rättsväsendet och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur ett nationellt perspektiv. 

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet har grundläggande skyldigheter att utreda behovet av säkerhetsskydd, planera och vidta säkerhetsskyddsåtgärder samt kontrollera det egna säkerhetsskyddet. Det finns dock ingen förteckning, tillståndsprövningsprocess eller liknande som tydligt pekar ut vilka som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Det är i stället, i likhet med vad som gäller inom många andra lagreglerade områden, varje verksamhetsutövares egna ansvar att hålla sig informerad, göra bedömningar och bedriva sin verksamhet enligt de författningar som gäller på säkerhetsskyddsområdet.  

Det är viktigt att inte blanda ihop det som är samhällsviktig verksamhet med säkerhetskänslig verksamhet. All samhällsviktig verksamhet är inte med automatik säkerhetskänslig verksamhet. En bedömning enligt ovan skall göras och kan leda till att verksamheten är både samhällsviktig och säkerhetskänslig. För SOFF är säkerhetsskydd en central del, eftersom föreningen representerar företag som ofta är mål för utländsk underrättelseverksamhet. Därför arbetar föreningen aktiv med kunskapsuppbyggnad hos våra medlemmar samt lagstiftare och myndigheter. En medvetenhet om hur säkerhetsskydd fungerar och påverkar marknaden är av vikt så att berörda kan fatta informerade beslut om risker, verksamhet samt hur den ska regleras.  

Inom SOFFs medlemsgrupp utarbetas kunskap och vägledningar inom säkerhetsskydd för att bistå företagen. Medlemsgruppen tittar även på det nationella säkerhetsskyddet samt arbetar för att belysa det internationella säkerhetsskyddet ur ett praktiskt perspektiv.  Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.  

Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang

Våra områden