Hoppa till innehåll

Remissvar angående granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87) 

Remissvar till betänkandet ”Granskning av utländska direktinvesteringar” (SOU 2021:87) 

Synpunkter på utländska direktinvesteringar

SOFF och Teknikföretagen lämnar synpunkter och förslag i nedanstående områden.

  • Parallella regelverk – Vi motsätter oss förslaget i den del det innebär att ett parallellt regelverk som överlappar befintliga regelverk införs.
  • Granskningens räckvidd – Vi motsätter oss förslaget i vissa delar rörande granskning av investeringar där svenska parter och utländska moderbolag investerar.
  • Anmälningsskyldigheter och vissa tidsfrister – Vi motsätter oss förslaget i vissa delar när det gäller tidsfrister och anmälningsskyldigheter.
  • Diskriminering – Vi motsätter oss förslaget i vissa delar när det gäller begreppet medborgarskap.
  • Beslut om granskning inom 25 arbetsdagar – Vi motsätter oss förslaget i vissa delar gällande att beslut ska meddelas inom 25 arbetsdagar och helt mot att arbetsdagar används i tidsfristerna.
  • Förhandsbesked – Vi motsätter oss förslaget att inte införa möjligheten för företag att begära förhandsbesked. I övrigt ser SOFF och Teknikföretagen positivt på skyddet av legitima, kommersiella affärsintressen mot utländska direktinvesteringar som bedöms hota landets säkerhet eller snedvrida företagens konkurrenskraft. Med ett otillräckligt skydd minskar incitamenten att allokera de resurser som är nödvändiga för att långsiktigt bibehålla konkurrenskraft för svenska företag. Denna granskningsmekanism måste dock utformas på ett sätt som inte får motsatt effekt och hindrar önskade investeringar eller utsätter känsliga transaktioner för alltför omständlig och omfattande administration. Vår utgångspunkt har därför varit att granskningsmekanismen ska vara effektiv, rättssäker och förutsebar.