Hoppa till innehåll

Skrivelse om export inom krypto

Skrivelse om exportutmaningar – krypto, signalskydd och avlyssningssäkra produkter.

Kryptering är av avgörande vikt för att skydda, överföra, signera och verifiera information i hela den digitala värdekedjan och för hela samhället. SOFF uppfattar dock inte att det nuvarande nationella arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv där hela samhällets behov vägs in. I vår förändrade värld, med komplexa beroenden, är den digitala värdekedjan inte starkare än sin svagaste länk. Detta understryker i allra högsta grad behovet av rätt anpassade och godkända krypton.

SOFFs ställning gentemot export inom krypto

SOFF har i tidigare skrivelser, bland annat till Försvarsdepartementet i juni 2018, framfört att vårdandet av den internationella konkurrenskraften och tillväxtfrämjande åtgärder för denna industri bör särskilt beaktas. Vi ser ett behov av att närmare utreda frågan om krypto inom ramen för en statlig offentlig utredning, då området inte belysts strategiskt sedan regeringens skrivelse om kryptografi (1998/99:116) och därefter av Informationssäkerhetsutredningen (FÖ2002:6, Delrapport 1 om signalskydd, SOU2003:27)1.

En särskilt viktig fråga för kompetensen är möjligheterna till export, vilket vi nedan utvecklar. Möjligheten till goda förutsättningar för företag med signalskydds- och avlyssningssäkra produkter att kunna sälja sina produkter till kunder utanför Sverige är avgörande för att bibehålla en livskraftig och högkvalitativ nationell kryptoindustri.

Denna typ av export är av naturlighet förenat med stora utmaningar i form av legala restriktioner. Dessvärre präglas dessa idag av långsamma och oförutsägbara processer samt behov av myndighetsstöd med oklara förutsättningar och resurser. Det hämmar då de ansträngningar som exempelvis görs avseende exportfrämjande.