Hoppa till innehåll

PM – Företagsplanlaggning i den nya civila strukturen

Detta PM sammanfattar övergripande de samtal som hölls under seminariet ”Företagsplanläggning i den nya civila strukturen” som SOFF arrangerade den 16 februari 2023.

Detta PM sammanfattar övergripande de samtal som hölls under seminariet ”Företagsplanläggning i den nya civila strukturen” som SOFF arrangerade den 16 februari 2023. Utifrån SOFF:s perspektiv kan man sammanfatta seminariets huvudsakliga slutsats så här: Utvecklade samarbeten mellan företag och myndigheter krävs över hela totalförsvarets spektrum för att möta det kraftigt försämrade omvärldsläget och de utmaningar som samhället står inför på både kort och lång sikt. Samarbetena måste grunda sig i ett ömsesidigt förtroende, vilket ställer krav på både löpande samverkan i form av gemensamt arbete över tid och på konkreta överenskommelser och avtal.