Hoppa till innehåll

Policy PM stark säkerhets- och försvarsindustri

En stark säkerhets- och försvarsindustriell bas i Sverige bidrar till försvars- och säkerhetspolitisk handlingsfrihet, ökat internationellt inflytande och stärker Sveriges konkurrenskraft som en högteknologisk nation i världsklass.

Varför finns det behov av en stark säkerhets- och försvarsindustri i Sverige? SOFF anser att det finns tre viktiga skäl till att Sverige behöver en stark säkerhets- och försvarsindustriell bas i Sverige. Läs mer om dessa tre här.